İnsan Hakları Eylem Planın’da Kadınlara Yönelik Hedefler Nelerdir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İnsan Hakları Eylem Planın’da Kadınlara Yönelik Hedefler Nelerdir?
  • İnsan Hakları Eylem Planın’da Kadınlara Yönelik Hedefler Nelerdir?

  • Nisan 30, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulanlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulacağı belirtilmiştir.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın çıkış noktası, insanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığını devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde koruma yükümlülüğüdür. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın!” düsturunda ifadesini bulan bu yükümlülük, devletin varlık sebebini de bir kez daha teyit ve tekrar etmektedir.’’

İşte tüm bu nedenlerle eylem planı, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesini amaçlayacağını belirtmiştir. İnsan Hakları Eylem Planı birçok alanda yeni düzenlemeler getirmeyi hedeflemektedir.  Bu hedeflerden biri de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğinin artırılmasıdır.

İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki hedefler
Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Etkinliğinin Artırılması için:
*Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecektir.
*Tek taraflı ısrarlı takip fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve böylelikle mağdurlara sağlanan güvence artırılacaktır.
* Cinsel saldırı mağduru kadınların ikincil örselenmelerini önlemek amacıyla hastanelerde oluşturulan özel merkezler/kadın destek birimleri yaygınlaşacaktır.
*Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde soruşturulması amacıyla kurulan özel soruşturma büroları ülke genelinde yaygınlaşacaktır.
*Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için Ceza Muhakemesi Kanunu 234.maddesi uyarınca avukat görevlendirilmesi imkanı getirilecek, adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacaktır.
*Aile içi şiddet bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları ile tedbir kararlarına bakmakla görevli hakimlere uygulama birliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitim verilecektir.
*Tehdit altındaki kadınların daha etkin korunmasını sağlamak için önleyici ve koruyucu kapasite artırılacak ve bu kapsamda teknolojik imkanlardan da azami ölçüde yararlanılacaktır.
*Haklarında uzaklaştırma kararı verilenler başta olmak üzere, aile içi şiddet veya kadına karşı şiddet uygulayanların rehabilitasyonu sağlanacak, bu amaçla öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi etkili programlar geliştirilecektir.
*Boşanma sürecinin taraflar ve çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, özellikle çocukla kişisel ilişkinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla süreç hakkında taraflar ve çocuklar bilgilendirilecek ve ihtiyaç duyanlara psiko-sosyal destek sağlanacaktır.
 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş