Mehir Senedi Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Mehir Senedi Nedir?
  • Mehir Senedi Nedir?

  • Ocak 30, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Mehir Senedi Nedir?

Mehir, erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir. Türk örf ve adetlere göre evlilik sırasında mehir verilmesi çok yaygındır. Mehir senedi içerisine taahhüt edilen ekonomik değerler yazılabilir. Bunlar ziynet, ev, araba, para, çeyiz gibi maddiyat gerektiren her şey mehir senedine yazılabilir. Mehire bağlanan eşyalar mehir veren için bağlayıcı olup, mehir veren senette belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Mehir Senedinin Hukuki Niteliği Nedir?
Yargıtay içtihatlarında mehir; kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir şeyi armağan etmesi olarak tanımlamıştır.

Mehir hukuken geçerli belgelerdendir. Medeni Kanun, evlenme sözleşmesi sırasında karı kocadan birinin diğerine bir mal veya para vermesini ya da vermeyi vaad edip bir süre ertelemesini yasaklamamıştır. Bu nedenle, eski hükümlere göre kurulmuş mehir, Medeni Kanun tarafından yasaklanmış bir hukuki ilişki olarak kabul edilemez.

Yargıtay, mehri ileriye yönelik bağışlama vaadi olarak kabul etmektedir. Kanunumuza göre bağışlama sözü vermenin geçerliliği yazılı olmasıdır. Bu yüzden de mehirin ispatı da yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.

Mehir Alacağında Görevli Mahkeme Neresidir?

Mehir alacağı, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi ayrı alacak olarak da istenebilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre; dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak kabul edilmiştir. Malvarlığına ilişkin bir dava olan mehirden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş