Aidattan Kim Sorumludur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Aidattan Kim Sorumludur?
  • Aidattan Kim Sorumludur?

  • Ocak 22, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Aidattan Kim Sorumludur?

 Apartmanda oturan herkesin merak ettiği konulardan biri de apartman giderlerinden kimlerin sorumlu olacağı konusudur. Aidat konusu Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiş olup, buna göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılma borcu düzenlenmiş olup, yönetim planında aksine bir düzenleme yoksa kat malikleri aidat ödemek zorundadır.
Kanuna göre ortak gider ve aidat borcundan esas sorumlu kat malikidir.
 Kiracı Aidat Öder Mi?

Kiracının aidat borcu yükümlülüğü ise ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kiracı, kat maliki ile birlikte söz konusu borçlardan kira miktarı kadar her ay için müteselsil sorumludur.

Aidat Borcundan Başka Kimler Sorumludur?

Kat Mülkiyeti Kanunu kiracı ve kat maliki dışında başka kişileri de aidat ödemekle yükümlü tutmuştur. Kat Mülkiyeti Kanununun 22/2 maddesine göre, ortak giderlerden kat maliki ile birlikte bağımız bölümden devamlı surette faydalananlar da sorumludur. Kanuna göre kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kanunun bu açık hükmünden de anlaşılacağı gibi taşınmaza bizzat malik olmamakla birlikte malikle birlikte devamlı oturan kişilerde aidattan sorumlu olacaklardır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş