Kirayı Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkartılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kirayı Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkartılır?
  • Kirayı Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkartılır?

  • Nisan 20, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracının Temerrüdü Nedir?

Son yıllarda artan kira bedelleri, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da doğurdu. Yükselen kira fiyatları kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan birisi de kira bedeli konusudur. Yükselen kiralar, kiracıların kira bedelini ödeme konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Ev sahiplerinin kira ücretlerini alamamaları durumunda ne yapmaları gerektiği ise günümüzde en çok merak edilen sorulardan biridir.  Peki kirasını ödemeyen kiracı evden nasıl çıkartılır?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği karşılıklı borçlar içeren bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, kiracının belirli bir süre boyunca mülkü kullanım hakkı kazandığını ve karşılığında kira bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtir.

Kira sözleşmesinde kiracının en önemli yükümlülüğü kira bedeli ödeme borcudur. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü olduğu yasal olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen kira ödeme tarihlerine uygun olarak ödeme yapmaları önemlidir. Aksi durumda kiracının temerrüdü söz konusu olacaktır.

Kiracının temerrüdü, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan bir durumdur. Kira akdinin sona erme sebeplerinden biri de; kiracının temerrüdü olup, kira parasının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda akdin feshinin biçim ve koşulları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesinde düzenlenmiştir.

TBK M 315’e hükmüne göre; Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

TBK’nun 315.maddesi, kiracının temerrüdünü düzenlemiştir. Anılan maddede “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.”

Buna göre, istenen kira parasının muaccel olması ve kira bedeli verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Akdin feshi için tek başına bu koşulların bulunması yetmez. Ayrıca bu konuda dava açılması gerekmektedir. Kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye davası, kira sözleşmesinde belirtilen hükümlere aykırı davranan kiracıya karşı kiraya veren tarafından açılır.

Kira hukuku kompleks uyuşmazlıklarından biri olup, kira davası süreci ile ilgili detaylar ve yasal prosedürlerin takip edilmesi için bir avukatla çalışılması önerilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş