Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi?
  • Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi?

  • Nisan 22, 2022
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracı, Ev Sahibinden Tazminat İsteyebilir Mi?
Ev sahipleri, ihtiyaç gerekçesiyle kiracıları evden çıkarmaya zorlamaktadır. Peki bu durum yasal mıdır?
 Türk Borçlar Kanununun 350.maddesine göre kiraya veren, kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun yahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri gereksinimi olması nedeniyle kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirerek kiracının tahliyesini talep edebilir.
Ancak bu durumu ispatlaması gerekir. Aksi halde kiraya veren, kiracıyı haklı neden olmaksızın evden çıkarmışsa kiracının ev sahibine karşı haksız tahliye nedeniyle tazminat davası açma hakkı vardır.

6100 sayılı Türk Borçlar Kanununun yeniden kiralama yasağı başlıklı 355. maddesinde; ”Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.”

Hükmü gereğince ev sahibi haklı neden olmaksızın, kiracıyı evden çıkaramaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki kiracının ev sahibinden tazminat istemesi için kiracının mecuru bir yargı kararı veya icra marifetiyle tahliye etmesi gerekmektedir. Aksi halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 355. maddesi uyarınca tazminat koşulları oluşmaz. Kiracı ihtar sonucu evden çıkmışsa ev sahibinden tazminat isteyemez.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş