Israrlı Takip Suçu Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Israrlı Takip Suçu Nedir?
  • Israrlı Takip Suçu Nedir?

  • Mart 3, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Israrlı Takip; kişinin güven hissini zedeleyen, yaşamını her türlü korku ve tehdit altında geçirilmesine neden olan sistematik eylemler bütünüdür.
Israrlı takip; sürekli telefonla aramak, mesaj, e-mail göndermek, mağduru sokakta/caddede takip etmek, dijital takip gibi pek çok şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü araştırma sonucuna göre her 10 kadından yaklaşık 3’ünün en az bir kez ısrarlı takibe maruz kaldığı belirtilmiştir.

Israrlı takip, literatüre ilk defa İstanbul Sözleşmesiyle girmiş olup, İstanbul Sözleşmesi’ne göre ısrarlı takip : ‘‘Başka bir şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu şahsı, şahsın kendisini güvende hissetmesini önleyecek şekilde korkutacak, kasıtlı bir biçimde tekrarlanan tehditkar davranışlar’’ olarak tanımlanmıştır.

Türk Hukukunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla ısrarlı takip mağdurları lehine tedbir kararı alabileceği kabul edilmiştir.

Fiziki veya sanal ortamda herkese karşı işlenebilen ısrarlı takip eyleminin mağduru çoğunlukla kadınlar olmaktadır.

Şiddetin bir türü olan ısrarlı takip, mağduru bezdirmeyi hedeflemekte, mağdurda yarattığı korku ve kaygı sonucu günlük hayatını değiştirmesine neden olmaktadır.

Israrlı Takip Suç Mudur?
Kadına yönelik şiddeti önleme kapsamında mağdur haklarının korunması için  ısrarlı takip  ayrı bir suç olarak kabul edilmiş, Türk Hukukunda ilk kez Israrlı takip, TCK madde 123/A maddesiyle ceza hukuku sistemimize girmiştir.
Buna göre ısrarlı bir şekilde mağduru fiziken veya dijital yollarla rahatsız eden faile, mağdurun şikayeti halinde hapis cezası verilebilecektir.
Israrlı Takip Suçu

TCK madde 123/A’ya göre; ısrarlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Ayrıca suçun; çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması veya hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi hallerini kanun koyucu nitelikli hal kabul etmiş, bu durumda suçun cezasının bir yıldan üç yıla kadar hapis olacağı kabul edilmiştir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş