HAYVAN HAKLARI NEDİR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > HAYVAN HAKLARI NEDİR?
  • HAYVAN HAKLARI NEDİR?

  • Aralık 6, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Hiçbir yaşam hakkı birbirinden üstün değildir.  Her doğan hayvan yaşama hakkına sahiptir. Yaşam hakkı kutsaldır. Toplumun en zayıf ve korunmaya muhtaç halkası olan hayvanlar, şiddet mağduru olarak kötü muameleye maruz kalmaktadır.

Genellikle hayvanlara yapılan eziyet ve işkenceler ölümle sonuçlanmaktadır. Hayvan hakları yok sayma tutumu da hayvanlara yönelik suçların artmasına yol açmakta faillerin suç işlemesini engellememektedir. Bu nedenle hayvanlara yönelik fiziki, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddette günden güne artış yaşanmaktadır. Hayvanların yaşamlarını özgürce devam ettirebilmesi için etkin ve caydırıcı yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Hayvanlara eziyet edenlerin aslında toplum için de tehlike arz ettiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

‘‘Hayvan öldürmeden, insan öldürmeye sadece bir adım vardır. Dolayısıyla hayvana işkence etmekle insana işkence etmek arası da bir adımdır.’’
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy’un yurtdışında yapılan araştırmalara ilişkin
‘‘…. Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji, ve kriminoloji alanında yayınlanan kitap ve bilimsel makaleler çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet suçları işleyen kişilerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken hayvanlara işkence ettiğini, hatta öldürdüğünü gösteriyor.’’

Hayvana eziyet ve işkence edenlerin suç işlemeye ve insan öldürmeye daha yatkın olduğu uzmanlarca belirtilmiştir. Minik dostlarımıza zarar verenlerin gelecekte zararlı bir suçlu olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Ülkemizde hayvan hakları ile ilgili ilk yasal düzenleme ev hayvanlarının korunmasına dair sözleşmenin mecliste kabul edilmesiyle başlamıştır. 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yasalaşmış, hayvanlara yapılan eziyet ve şiddetlere cezalar öngörülmüştür.

Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların her türlü eziyet görmesi, işkence yapılması, öldürülmesi, dövüştürülmesi, tecavüze uğramaları, açlığa ve susuzluğa, maruz bırakılmaları, ekolojik düzenlerinin dışında her türlü bakım ihlalini yasaklamıştır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre hayvanlara şiddet ve kötü muamele eylemlerini işleyenlere karşı idari yaptırımlar öngörülmüştür. Ancak bu yaptırımlar yeterli değildi özellikle bu nedenle yasada değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.

Hayvan severlerin beklediği 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yeni haliyle yürürlüğe girdi. “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”  9 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. 14 Temmuz 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasaya göre; Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp, can statüsüne getirilmiştir.  Bu nedenle hayvanlar hakkında kabahatler kanunu uygulanmayıp, hayvana şiddet eylemleri Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmıştır.
Yeni düzenlemelere göre cezalar;

-Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Ev hayvanına şiddet, eziyet eylemlerine hapis cezası öngörülmüştür. Buna göre; bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ama işkence edilen hayvan ev hayvanı değilse aynı cezaya tabi olmayacaktır.

-Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi ise altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır hükmü yer almaktadır.

Yine çok büyük bir sorun olan hayvan dövüşleri ülkemizde çok yaygındır. Yüksek meblağlarla hayvanlara eziyet edilerek dövüş müsabakaları düzenlenmektedir. Yeni düzenlemeye göre hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Yukarıdaki suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunması şartına bağlanmıştır. Suçüstü halinde ise başvuru şartı olmadan herkes suç duyurusunda bulunabilecektir.

Sahibi tarafından kendi hayvanına karşı işlenen suçlar bakımından da Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı başvurusu gerekiyor. Ancak, kasten bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldürme, işkence etme veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma, dövüştürme suçlarının başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde ise hayvan sahibinin şikâyeti üzerine de soruşturma yapılması hükme bağlanmıştır.

Allah der ki; ‘‘Hayvanlar benim sessiz kullarımdır.
Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır!’’
Hz. Mevlana

Kendilerini hiçbir şekilde savunamayacak olan küçücük masum canlara türlü türlü eziyetler edenlere karşı etkili cezalar getirerek hukuki mücadelede bulunmak zorundayız. Çünkü hayvanların bizlerden başka kimsesi yok!

Hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini sağlamak ve  hayvanların acı, ıstırap, eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak insanlık vazifesidir.

Yasal mevzuat hayvan haklarını eşit ve adil düzeyde korumaya yeterli değildir. Evcil hayvan- sokak hayvanı ayrımının kaldırılarak hepsine eşit muameleler yapılmalı ve işkence, cinsel şiddet, cinayet gibi haksız fiiller, evcil hayvan- sokak hayvan ayrımı yapılmadan, etkin bir şekilde yargılama yapılarak cezaî müeyyide ile sonuçlanmalıdır.

Hayvanlara karşı uygulanan şiddet, tecavüz, eziyet ve her türlü işkence eylemlerinde ceza kanunumuza daha ağır ve infaz kabiliyeti yüksek cezalar getirilmelidir.

Hayvana şiddet suçtur ve buna karşı kanuni ve toplumsal mücadeleden geri adım atmamalıyız!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş