Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir Mi?
  • Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir Mi?

  • Temmuz 6, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İstenebilir Mi?

Tutuklama, suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe taşıyan kişinin, kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek amacıyla kişinin özgürlüğünün kısıtlanması için uygulanan bir tedbir olup, tutuklama kararı özel önemi itibariyle ancak bir hakim tarafından verilebilir.

Tutuklama kararı bir ceza olmayıp en son başvurulması gereken koruma tedbiridir. Tutuklama, kişi özgürlüğünü sınırlandıran en ağır tedbir olup, temel insan hakkına aykırılık teşkil ettiğinden uygulanmasında hassas davranılması gerekmektedir.

Ancak tutuklama tedbiri uygulamada her zaman ölçülü, hukuka uygun olmamakta ve haksız yere tutuklama durumları maalesef çokça yaşanmaktadır.  Tutuklama tedbiri hükmedilen kişi özgürlüğünden mahrum kalır ve kısıtlanmış olur. Bu durumda tazminat talep edilmesi de en doğal hakkıdır. Bu yüzden haksız tutuklama nedeniyle mağdur olan kişilerin tazminat davası açma hakkı vardır. Hakkındaki haksız tutuklama işlemine karşı mağdur olan kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Uygulamada bu tazminatın adı beraat tazminatıdır. Bu tazminatın talep edebilmesi için sanığın veya şüphelinin beraat etmesi ya da şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası, kişi özgürlüğüne ceza hukuku müdahalesinin etkilerini gidermek amacıyla açılan önemli bir davadır. Haksız tutuklama nedeniyle açılan tazminat davasında maddi ve manevi tazminat kalemlerinin belirlenmesi için belli bir ölçüt yoktur. Hukuk sistemimizde tazminat hesabında istemde bulunan kişinin sosyoekonomik durumu, yargılandığı suçun niteliği, ağırlığı, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklulukta kaldığı süre vs. hususlar göz önünde bulundurularak tazminata hükmedilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş