Eski Yönetici Evrakları Teslim Etmezse Ne Yapılmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Eski Yönetici Evrakları Teslim Etmezse Ne Yapılmalıdır?
  • Eski Yönetici Evrakları Teslim Etmezse Ne Yapılmalıdır?

  • Temmuz 10, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Eski Yönetici Evrakları Teslim Etmezse Ne Yapılmalıdır?

Kat mülkiyeti kanununa göre 8 katlı ya da 8 kattan daha çok binalar için apartman yöneticisi bulundurulması zorunludur. Tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilen yöneticinin apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde önemli role sahiptir. Yöneticinin kanundan ve yönetim planından doğan birçok görevi bulunmaktadır. Bu görevlerinde biri de defter tutma yükümlülüğüdür.

Yöneticinin defter tutma yükümlülüğü 634 Sayılı Kanun’un 36.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya zorunda olup, Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburdur. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.’’ Yasa gereğince yönetici görevini yerine getirirken ana taşınmazın bilgi ve belgeleri kaydetmek için bir defter tutması gereklidir.

Apartman ve sitelerde yönetimce tutulması zorunlu olan defterler ve belgeler bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran yöneticilerin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni yönetime teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada eski yöneticilerin defter ve belgeleri yeni yönetime vermeyi reddetmesi veya eksik vermesi gibi durumlar, sıklıkla yaşanan problemlerden biri olabiliyor.

Eski Yönetime Karşı Ne Yapılmalıdır?

Defter ve belgeleri teslim etmek kanundan doğan bir yükümlülük olduğundan eski yöneticinin belgeleri teslim etmemesi halinde, hukuki yollara başvurmak önemlidir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması durumunda her bir kat malikinin defter ve hesapların denetimi için dava açabileceği kabul edilmiştir. Kat Mülkiyeti Hukuku, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk dallarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, davayı açan kişilerin bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş