Ev Temizliği Yapmamak Boşanma Nedeni Midir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ev Temizliği Yapmamak Boşanma Nedeni Midir?
  • Ev Temizliği Yapmamak Boşanma Nedeni Midir?

  • Ekim 16, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ev Temizliği Yapmamak Boşanma Nedeni Midir?

Yargıtay uygulamasına göre ev temizliği ile ilgilenmemek evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında duygusal şiddet sayıldığından boşanma nedenidir.

‘‘…davalının (kadının) ev işlerini yapmadığı, temizliğe dikkat etmediği, çamaşırları yemek tenceresinde kaynattığı, doğum halinde vücudunun bozulacağını ifade ettiği anlaşılmaktadır. Kadının bu davranışları sebebiyle de taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik meydana gelmiştir.’’ Yargıtay 2.HD 9359-16104

Bu karara karşı muhalefet şerhimizi koymakla beraber evlilik birliği içerisinde eşlerin görevleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

TMK Madde 185 gereğince; Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Kanuna göre ; kadının görevleri ( ev temizliği, çocuk bakımı vs.) tek tek sayılmamış olup, evlilik birliği içerisinde eşler birbirine yardımcı olmak zorundadır denilmiştir.

Eşlerden biri dışarıda çalışmayı tercih ediyorsa diğeri evde kalıyorsa evde kalan eş, ev işlerini halletmek için çaba sarf etmelidir; ancak bu durum diğer eşin hiçbir şekilde eşine yardım etmeyeceği anlamına gelmemektedir. Eşlerin birbirine yardımcı olmaları, hem bir yükümlülük hem de aile olmanın gereğidir. Ev işlerinin hem de çocuklar da varsa dışarıda para kazanılan bir işten daha yorucu olduğu da bir gerçektir. Temizlik ve ev işlerini yapmak, çocuklar ile ilgilenmek gibi sorumluluklar, evlilik birliği içerisinde tarafların eşit rol almasını gerektirir. Aksi takdirde evlilik birliği, bir iş ilişkisi olmaktan öteye geçemez.

Evlilikte her şeyi beraber yaparak, hayattaki zorluklara birlikte göğüs germek karı kocanın olmanın gereğidir.

Evin bütün sorumluluğunu kadının üzerine yüklemek hakkaniyete aykırıdır. Yüzyıllardan beridir süregelen kadın erkek eşitliği açısından bu karara katılmadığımızı ifade ederiz.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş