Estetik Ameliyat Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Estetik Ameliyat Davası Nedir?
  • Estetik Ameliyat Davası Nedir?

  • Şubat 20, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Estetik Ameliyat Davası Nedir?

Estetik işlemler ülkemizde son yıllarda gittikçe yaygınlaşmış olup birçok kişi iyi bir görünüm elde etmek için estetik ameliyatları olmaktadır. Ancak bu ameliyatlarda her zaman istenen sonuç alınamaktadır. Estetik ameliyat sonrasında istenilen sonucun alınamadığı durumlarda mağdur hasta için hukuki çözüm yolları mevcuttur.

Hatalı Estetik Ameliyatı Nedeniyle Mağdur Olan Hasta Ne Yapmalıdır?

Estetik işlemler hukukumuzda eser sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Buna göre; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 470 Maddesinde; Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Eser sözleşmesi niteliği gereği tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesi hükümlerine göre, doktorun yükümlülüğü taahhütlerine, tıbbın gereklerine ve iyiniyet kurallarına uygun şekilde estetik ameliyatı gerçekleştirmek, hastanın yükümlülüğü de estetik işlem bedelini ödemektir.

Eser sözleşmelerini, diğer sözleşmelerinden ayıran önemli hususlardan birisi de sonuç sorumluluğu, yani tarafların iradeleri doğrultusunda hekim tarafından bir sonucun garanti edilmesidir. Estetik müdahalelerde hekim, hastanın istediği sonucu elde etmesini garanti etmektedir Estetik işlemler, sonucu garanti edilen sözleşmelerdendir.

Estetik işlemler güzellik amacıyla yapılan tıbbi müdahalelerden olduğundan estetik ameliyatların hastanın isteği doğrultusunda yapılması gerekir.

İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 4. Maddesinde, “Araştırma dahil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir.” Düzenlemesine göre de estetik operasyonlarda estetik operasyonu yerine getiren doktorun edimini, hastanın amacına ve isteğine uygun şekilde yerine getirmesi zorunlu olduğu kabul edilmiştir.

Estetik operasyon sonucunun beklendiği gibi olmaması durumunda estetik müdahalenin hatalı olduğunu, hekimin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve tıbbın gereklerine uygun ameliyat yapılmadığını ileri sürerek hekime karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş