Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir?
  • Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir?

  • Eylül 21, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Mal Rejimi Davaları, günümüzde en çok açılan davalardan biridir. Bu davalar, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir. Mal rejimi davasında, boşanma davasının aksine tanıktan ziyade belge delili önemlidir. Evlilik birliği içerisinde  alınan malların bedelini tutan belgelerin saklanması güç olduğundan bu davaların ispatı oldukça zor ve meşakkatlidir.

Mal rejimi davaları, boşanma davası ile birlikte açılsa da boşanma davası kesinleşmeden mal rejimi tasfiyesine başlanamaz.
Mal rejimi davaları bakımından, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Kanun öncesi ve sonrasına ilişkin bir ayrım söz konusudur. Buna göre 01.01.2002 öncesi alınan mallarda 2002 öncesi mal rejimi uygulanır. 01.01.2002 tarihinden sonra alınan mallarda ise 2002 sonrası mal rejimi uygulanacaktır.

2002 öncesi mal rejiminde eşlerin evlilik birliği içerisinde aldığı mallarda kadın eş dezavantajlıdır. Çünkü ülkemizde genellikle mallar erkekler üzerine kayıtlı olduğundan 2002 öncesi mal rejiminde katkı payı alacağı için kadın eşin o mala yaptığı maddi katkıyı ispatlaması gerekir. Manevi katkı kabul görmez. Evlilik birliği içerisinde çalışmayan kadının mal rejiminde katkıyı ispatlaması zor olacağından bu rejim hakkaniyete aykırıdır.

2002 sonrası mal rejiminde ise maddi katkı olmasına gerek yoktur. Evlilik birliği içerisinde katılma alacağı için sadece manevi katkı yeterli tutulmuştur. 2002 tarihinde 4721 sayılı TMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte yasal mal rejimi olarak  edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması kabul edilmiştir. 

Eşler  arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu, edinilmiş malın her bir eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değeri olduğu kabul edilmiştir. Evlilik içerisinde edinilen mallar, edinilmiş mal sayılır. Eşler evlilik birliği içerisinde mallara birlikte ortak olmaktadır. Evlilik öncesi edinilen mallar eşlerin kişisel malları olarak kabul edilir.

Yargıtay uygulamalarına göre, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilecektir.

Anne-Babanın Çocuklarına Yaptığı Devirler Mal Rejimi Davasını Nasıl Etkiler?
Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin anne veya babası tarafından çocuklarına yapılan mal geçişleri de eşlerin edinilmiş malı olarak sayılmıştır. Aksini iddia eden taraf bunu ispatlamakla yükümlüdür.
Eşler Birbirlerine Mal Bağışlayabilir Mi?
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; eşler arasında hiçbir zaman bağış asıl değildir. Bağış istisnadır. Eşler birbirlerine hiçbir şeyi bağışlamaz; çünkü bir evliliği birlikte sürdüreceğiz gözüyle baktıklarından bağışlamaya ihtiyaç yoktur. Bağış olduğunu iddia eden taraf ispatlamakla yükümlüdür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş