İmam Nikahlı Eş Tarafından Çocuk Kaçırılması

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İmam Nikahlı Eş Tarafından Çocuk Kaçırılması
  • İmam Nikahlı Eş Tarafından Çocuk Kaçırılması

  • Eylül 21, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İmam Nikahlı Eş Tarafından Çocuk Kaçırılması

MK 337 gereğince ‘‘Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.” Nüfus Kanunu 20. maddesine göre, evlilik dışı doğan çocuklar annenin hanesine kaydedilir ve baba hanesinde babanın sadece adı yazılır. Nüfus hanesinde babanın çocuğu tanımış olması annenin velayet hakkını değiştirmez. Anne doğuştan bu hakkı elde ettiğinden çocuk adına velayeten işlem yapabilir

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 337/2 .maddesinde evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun velayeti anaya ait olmakla birlikte ananın küçük kısıtlı veya ölmüş olması veyahut da velayetin anneden alınması hallerinde mahkeme kararıyla çocuğa vasi atanacağı veya velayetin babaya verileceği düzenlenmiştir. 

Çocuk annenin evlilik dışı ilişkisinden doğmuş ise, baba ile soybağı tanıma TMK.md.295 yolu ile kurulur. Mahkeme hükmü olmaksızın tanıma ile velayet hakkı doğrudan babaya geçmemektedir. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya aittir. 

İmam nikahlı eş tarafından çocuk kaçırılırsa çocuğun velayeti anneye ait olacağından baba için 6284 sayılı kanun uyarınca kişisel ilişkinin kaldırılması için Aile Mahkemesine başvurulabilir.
İmam Nikahlı Eş Tarafından Çocuk Kaçırılması Suç Mudur?

Çocuk kaçırılması ve alıkonulması TCK ‘da suç olarak düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK’nın 234/1. maddesinde düzenlenen öngörülen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunun oluşması için velayet hakkı elinden alınmış ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısımlığı ilişkisi bulunan kişilerin, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması gerekir. Ana veya baba da velayet hakkı elinden alınmış olması halinde bu suçun faili olabilir.

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu Nedir?

TCK Madde 234: Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz on iki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. Eğer çocuk 12 yaşından küçükse TCK md.234’te tanımlanan “çocuğun alıkonulması” suçunun 2.fıkrasında belirtilen nitelikli halidir. Resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş