Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir?
  • Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir?

  • Ocak 30, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Çocuğun İsim Belirleme Davası Nedir?

Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. Ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Ad, insanın kişilik gelişimi üzerinde önemlidir. Bu nedenle isim belirlerken çok dikkatli olunması gerekiyor.

Çocuğun İsmini Kim Koyar?

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulduğundan evlilik birliği içerisinde çocuğa isim konusunda anne ve baba ortak karar vermelidir. Çocuğu diğer kişilerden ayıran onun kişi olarak ifade edilmesini sağlayan, aynı ailedeki kişileri birbirinden ayırt etmeye yarayan bir kavram olan çocuğun adını ana ve babası birlikte koymalıdır.

Türk Medeni Kanunu 339. hükmüne göre de çocuğa ad koymak, velayet kapsamında ana ve babaya ait bir hak ve yükümlülüktür diyerek çocuğa isim belirleme konusunda kanun anne ve babaya önemli bir görev yüklemiştir. Ancak çoğu zaman ailelerde eşler arasında isim belirleme konusunda tartışmalar yaşanabilmektedir. İşte bu durumda ne yapmalı sorusu karşımıza çıkmaktadır. İsim konusunun çözümü için hukuki yollara başvurmak mümkündür.

Dava Açılması Zorunlu Mudur?
Anne ve babanın müşterek çocuğun ismi konusunda anlaşamamaları durumunda dava açılması zorunludur. 

İsim konusunda anlaşmazlığa düşen aileler mahkemeye başvurarak isim belirlenmesini isteyebilir. Müşterek çocuğa konulacak isim konusunda eşlerin uyuşmazlığa düşmeleri sebebiyle, hakimin müdahalesine başvurulur. Çocuğa konulacak isim konusunda eşler uyuşmazlığa düştüklerine göre, sorun, Türk Medeni Kanununun 195’nci maddesi çerçevesinde çözülecektir.

Türk Medeni Kanununun 195’nci maddesine göre, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. Hakim, çocuğun menfaatleri doğrultusunda gerekli kararı verecektir.

Görevli Mahkeme Neresidir?

Ebeveynlerin çocuğun ismi konusunda anlaşamamaları durumunda dava açılması gerekir. Müşterek çocuğa isim belirleme davası Türk Medeni Kanununun 195’nci maddesi çerçevesinde çözülecektir. Bu hüküm, Türk Medeni Kanununun “Aile hukuku” başlılığını taşıyan ikinci kitabı içinde yer almaktadır. Bu nedenle aile hukukundan doğan dava işlerde Aile Mahkemeleri görevli olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş