Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi?
  • Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi?

  • Ocak 31, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Boşluklarına Eşya Koyulabilir Mi?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiritor.  Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri de apartmanlarda ortak alanlara bırakılan eşyalardır. Apartman boşluklarına, eşya bırakılması diğer kat maliklerinin geçişi engelleyerek ortak alanı işgal etmektedir. Aynı zamanda ortak alanlara eşya bırakılması Kat Mülkiyeti Kanuna göre de aykırılık teşkil etmektedir.

Komşuluk hukuku gereğince ortak alanlarda apartman sakinleri birbirlerine saygı gösterme mecburiyetindedir Hiç kimse ortak alanları keyfi kullanarak diğer maliklerin haklarını ihlal edemez. Apartman kurallarına, apartmanda yaşayan herkes uymak zorundadır. Aksi halde hukuki yollara başvurulanabilir.
“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, kat malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse ortak yerleri kullanırlarken birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.”

Kat mülkiyeti kanunu 16. Maddesine göre, kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Apartmanda ortak yerler Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddede düzenlenmiştir. Binalarda kapı önleri, apartman girişleri de ortak alan olarak kabul edilmiştir. Hiç kimse apartman boşluğunda bir başkasının eşyasını görme mecburiyetinde değildir. Dairelerin küçüklüğü, eşyaların ortak alana konulması işgal etme sebebi olamaz.

Aykırılık halinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talepli davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açabileceklerdir. Ancak kat mülkiyeti hukukunun özelliği itibarıyla uygulamada kat maliki olmayan yönetici de kat malikleri kurulu tarafından yetkilendirilmesi halinde müdahalenin önlenmesi davasını açabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş