Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?
  • Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

  • Mart 3, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

Mobil haberleşmenin gerçekleşebilmesi için baz istasyonu kurulumu gerekmektedir. Baz istasyonları çalışma prensipleri gereği cep telefonlarından çıkan radyofrekans ve mikrodalgaları toplar ve farklı frekanslarda ileterek iletişimi sağlar.

Bu manyetik dalgalar ve elektrik birlikteliği nedeniyle elektromanyetik alan oluşturur. Bu elektromanyetik dalgalar insan sağlığına zararlıdır. Bu nedenle baz istasyonlarının yerleşim yerlerinden daha uzakta kurulması gereği ifade edilmiştir.

Ancak Yargıtay kararları gereğince baz istasyonlarının cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi ilgilendirmesi itibariyle de kamuya hizmet vermeyi amaçladığı da tartışmasızdır. Baz istasyonunun şehir dışına çıkartılması halinde, cep telefonuna ulaşabilmesi için çok yüksek elektromanyetik dalgalar oluşturması gerekecektir. Bu da daha fazla elektromanyetik alana maruz bırakacaktır.

Ne var ki bu hizmetin verilmesinde ve tesisin kullanılması sonucu hukuk kurallarının bir gereği olarak doğan zararlardan da baz istasyonu tesisi kullanan ve onu işletenin yüksek özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde, en küçük bir özensizliğin maddi değerlerle ölçülemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nce (DSÖ) insan sağlığı; “Sadece hastalık ya da bedensel ve fiziksel güçsüzlüğün olmadığı bir durum olmayıp, bütün olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma durumudur.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımda belirtildiği gibi insan sağlığında, sadece fiziki durum değil, psikolojik durumda önemlidir.

Baz istasyonların yerleşim yerleri içinde kurulmuş olmasına göre, çevre binalarda yaşayan insanlar, sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı ve psikolojik olarak yaşamlarını olumsuz biçimde etkilemesi nedeniyle baz istasyonlarının kaldırılmasını istemektedirler.

Baz istasyonu kaldırma talepli açılan bu davalarda baz istasyonun çevreye bir zarar vermediği ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadığının kanıtlanması gerekecektir. Mahkemece ortaya konulması gereken en önemli konu baz istasyonunun sağlık yönünden zararının açıkça ortaya konulmasıdır. Bu nedenle öncelikle baz istasyonunun limit değerlere uygun bulunmadığı ve sağlığa zarar verdiğine ilişkin bir rapor alınarak baz istasyonun kaldırılmasına karar verilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişim geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş