Toplu Yapılarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Toplu Yapılarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınmalıdır?
  • Toplu Yapılarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınmalıdır?

  • Mart 3, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Toplu Yapılarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınmalıdır?

Toplu halde yaşamın en büyük temsilcisi sitelerdir. Günümüzde artık sitelerde bin, iki bin bağımsız bölümü olan birden çok parselde kurulu toplu yapılar ortaya çıkmıştır. Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

Sitenizin toplu yapıya geçilip geçilmediği uygulanacak kat mülkiyeti kuralları yönünden önem taşımaktadır. Tek parselde kurulu siteler toplu yapıya geçmek zorunda değildir. Ancak birden fazla parselde kurulu sitelerde toplu yapıya geçilmesi gerekmektedir.

Toplu Yapılarda Dış Cephe Boyama Kararı Nasıl Alınır?
Siteniz de toplu yapıya geçildiyse kat mülkiyeti hukuku uygulanır. Toplu yapı yönetimleri, kat mülkiyeti kanuna ve yönetim planına uymak zorundadır.
Dış cephe, KMK madde 4 gereğince ortak alan olarak sayılmış olup, dış boyama, dış cepheyi ilgilendirdiği için tüm kat maliklerinin kararını gerektirir.

Toplu yapılarda, kat malikleri site yönetimi hakkındaki yetkilerini seçtiği temsilcilere vermiş olabilir. Ancak blok temsilcileri, kendi iç işleyişi ile ilgili kararlar alabilir. Kat Mülkiyeti Yasasınca tüm kat maliklerinden oluşan genel kurulca alınması gerekli ortak alan konularda bu kurulun herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Esas olan blok bazlı olarak temsilcilerin bu konuda bloklardaki kat maliklerinin renk değişimi ve renk onayını alarak bu kararı toplu yapı temsilciler kurulu toplantısına taşımasıdır.

Apartmanda dış cephe boyamasında renk durumuna göre oy oranı değişmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5’inin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Kural bu olmasına rağmen dış cephe boyamasında renk aynı olacaksa; bina dış cephe boyası kararı faydalı yenilik kapsamında olduğundan KMK’nın 42. maddesi hükmünce kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınır. Aksi halde kat maliklerinden her birisi rızası olmadan ortak yerlerinde dış badana veya boya yapılmışsa diğer kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde dış cephe boyamasına karşı çıkma ve yapılmış olanların da eski hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş