Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?
  • Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?

  • Haziran 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

“Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi (d) bendinde ortak gider aidatlarının toplanması yöneticinin görevleri arasında olup aynı Kanunun 35. maddesinin (i) bendi hükmü, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyenlere karşı yöneticinin dava ve icra takibi yapabileceğini öngörmektedir. Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ise gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici tarafından dava açılabileceği, icra takibi yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Yönetici Aidat Öder Mi?

Yöneticiye aidat ödeme konusunda Kat Mülkiyeti Kanununda bir muafiyet tanınmıştır. “Yöneticinin hakları” başlıklı 40. maddelerindeki düzenlemeye göre;

‘‘Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.’’
Yönetim planında aksine hüküm yoksa apartman yöneticisinin yöneticilik yaptığı dönem için kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceği öngörülmüştür.
Yönetici Giderlerin Yarısından Sorumlu!

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 40. maddesinin son fıkrasında; yöneticinin ücretiyle ilgili olarak kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırılır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmayacağı kabul edilmiştir.

Buna göre, tüm kat malikleri anataşınmazın ortak giderlerinden sorumlu olup, yönetici için ücret kararlaştırılmamışsa normal yönetim giderlerinin yarısından sorumlu olacaktır.
Ancak önemle belirtmek isteriz ki anataşınmazda önemli onarım ve değişikliklere dair giderlere ise  tüm kat malikleri gibi yönetici de katılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş