Apartmanda Havuz Kararı Nasıl Alınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Havuz Kararı Nasıl Alınır?
  • Apartmanda Havuz Kararı Nasıl Alınır?

  • Ekim 6, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmana Havuz Yapılması Kararı Nasıl Alınır?

Yaz aylarının aktivite alanlarından biri olan havuzlar apartmanlarda vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Havuz kültürünün yaygınlaşmasıyla özellikle son yıllarda yeni yapılan havuzlu konutların satışında bir artış söz konusudur. İnsanlar ev satın alırken havuz olup olmadığını değerlendirmekte havuza olan ilginin artışı ile havuzlu konutlara rağbet gün geçtikçe artmaktadır.

Havuza olan talebin artışı ile apartmanlara sonradan havuz yapımı hız kazanmıştır.
Peki sonradan apartmana havuz yapılabilir mi?

Havuz, mimari projede veya yönetim planında belirtilmediyse sonradan yapılması ancak yazılı izin ile mümkündür. 634 sayılı Kanunun 19. maddesi gereği bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması durumunda istenebileceği düzenlenmiştir.

Apartmanda havuz kararı için nitelikli çoğunluk gerekir!

Usule uygun karar alınmadan havuz yapıldığı takdirde ise her bir kat maliki Kat Mülkiyeti Kanununa aykırılık teşkil eden ortak alana müdahalenin söz konusu olduğu gerekçesiyle, Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak havuzun kaldırılmasını isteyebilir.

Bu Davayı Yönetici Açabilir Mi?
Ana taşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi, yöneticinin görev ve yetkilerini belirlemiş olup, bunların arasında mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlantısı olan müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi davası açma yetki ve görevi bulunmamaktadır. Ancak kat mülkiyeti hukukunun özelliği itibarıyla uygulamada kat maliki olmayan yönetici, kat malikleri kurulu tarafından yetkilendirilmesi halinde böyle bir davayı açabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş