Apartmanda Doktor Muayenehanesi Açılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Doktor Muayenehanesi Açılabilir Mi?
  • Apartmanda Doktor Muayenehanesi Açılabilir Mi?

  • Haziran 29, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Doktor Muayenehanesi Açılabilir Mi?

Günümüzde çok katlı binalarda iş yerleri inşa edilmekte ve farklı ticari faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, apartman ve sitelerde doktor muayenehaneleri kurulması sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki apartmanda doktor muayenehanesi açılması yasal mıdır?

Kat mülkiyeti kanunun 24. maddesi yasak işler başlığı altında apartmanda yapılmayacak işleri düzenlenmiştir.

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

Yasaya göre tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde işyeri ancak kat malikleri kurulunun vereceği karar ile açılabilir. Ancak doktor muayenehanesi, 24. maddedeki yasak yerler kapsamında değildir. Kanunun 24. Maddesine hükmüne göre, dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan doktor muayeneleri maddede sözü edilen yasak kapsamından çıkarılmış bulunmaktadır.

Önemle belirtmeliyiz ki kanunda yasak olmamasına karşın yönetim planı ile bir sınırlama getirilmiş olabilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinin birinci fıkrasına göre yönetim planı ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir. Yönetim planında yasaklayan bir hüküm bulunmaması koşuluyla mesken olarak kullanılan bağımsız bölümlerde doktor muayenehanesi açılabilir. Aksi halde her bir kat maliki dava açarak muayenehanenin kaldırılmasını isteyebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş