Mesken, Dükkan İle Birleştirilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Mesken, Dükkan İle Birleştirilir Mi?
  • Mesken, Dükkan İle Birleştirilir Mi?

  • Haziran 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Mesken, Dükkan İle Birleştirilir Mi?

Apartmanda sık yaşanan problemlerden biri de meskenler ile dükkanların birleştirilmesidir. Tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölümün, işyeri niteliğinde olan bağımsız bölüme katılması mümkün müdür?

Kat Mülkiyeti Kanunu, bir binadaki bağımsız bölümlerin (daireler, dükkanlar, ofisler vb.) kullanımı, kat maliklerinin haklarını ve sorumluluklarını yönetimi, giderlerin paylaşımı, tadilatlar, bakım ve onarım gibi konuları düzenler. Tapuda mesken görünen yerin iş yeri ile birleştirilmesi de Kat Mülkiyeti Kanuna bağlı bir süreçtir.  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesince; Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup, yine aynı maddenin son fıkrasına göre; tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilecektir.

Kanuna göre kural olarak binanın estetiğini korumak her bir kat malikinin görevi olup, kat malikleri mimari durumuna aykırı işlemler yapamaz. İstisnai olarak kat maliklerinin ana yapıya zarar vermeyecek nitelikte izin almadan küçük çapta değişiklikler yapılabileceği kabul edilmiştir. Ancak mesken ile iş yeri birleştirilmesi bunun dışında olup, Kat mülkiyeti Kanuna göre sınırlama kapsamındadır.

Kat mülkiyeti Kanunu 24/2’ye göre; Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açabileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre meskenin iş yeri ile birleştirilmesi için karar alınması zorunludur. Aksi halde her bir kat malikinin bu değişikliklere karşı müdahalelerin önlenmesi davası açma hakkı vardır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş