Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?
  • Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

  • Nisan 5, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Boş Alanlar Otopark Olarak Kullanılabilir Mi?

Kat malikleri arasında sıkça yaşanan problemlerden biri de otopark kullanımıdır. Nüfusun her geçen gün artışı ile birlikte araç sayısı da artmış. Bu durum apartmanlarda otopark sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Apartmanın boş alanlarını kat malikleri otopark olarak kullanmak istemektedir. Peki bu yasal mıdır?

Apartmanda tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Kat malikleri, ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Ortak alan kullanımında esas olan saygı olup, boş alanların otopark olarak kullanımında da diğer kat maliklerinin hakkına komşuluk hukuku gereğince saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Boş yerlerin otopark olarak kullanabileceği konusunda ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu alanların otopark olarak kullanılması için o yerin özel bir amaca özgülenmemiş olması gerekir. Apartmanda boş alan olarak gösterilmiş yerlerin değerlendirilmesi Kat Mülkiyeti Kanunumuzda düzenlenmiştir.

İlgili kanun maddesine göre kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesi ve Yargıtay uygulamalarına göre özel amaca tahsis edilmemiş bulunan arsanın boşluk alanlarının otopark olarak kullanılmasında kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile mümkündür. Ancak ortak yerler, özel bir amaca tahsis edilmiş ise otopark için kat maliklerinin nitelikli çoğunluğu aranacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş