Apartmanda Tente Sorunu Nasıl Çözülür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Tente Sorunu Nasıl Çözülür?
  • Apartmanda Tente Sorunu Nasıl Çözülür?

  • Nisan 2, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Tente Sorunu Nasıl Çözülür?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmandaki en büyük sorunlardan biri ortak alanlardır. Ortak alanlara keyfi müdahaleler sonucu problemler meydana gelmektedir. Bunlardan biri de ortak alanlara monte edilen kapatma (pergola, tente gölgelik vb) işlemleridir. Pergola/tenteler, diğer kat maliklerinin haklarını manzara hakkını ihlal ettiğini, binanın dış görüntüsünü ve statik yapısını bozduğu, gerekçesiyle şikayetlere neden oluyor. Güneşten, rüzgârdan korunmak için balkonun üzerine kurulan tenteler görüş hakkını engelleyerek komşulara rahatsızlık vermektedir. Peki buna karşı ne yapılmalıdır?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre; ortak alanlar, bütün kat maliklerince arsa payları oranında kullanılacak olan alanlardır.  Bütün kat malikleri bu alanlara hisseleri oranında maliktirler. KMK madde 4 gereğince ortak alanlar sayılmış olup, ortak alana müdahaleler, Kat Mülkiyetine Kanuna aykırılık oluşturur. İşbu yapıların (pergola, tente gölgelik vb) binanın estetiğini bozan, yasaya ve projeye aykırılık teşkil eden sabit bir tesis olduğu kuşkusuzdur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 1. fıkrasında, kat malikleri anataşınmazın bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğu; 2. fıkrasında ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmıştır. Yasal düzenlemeye göre usule uygun karar alınmadan monte edilen kapatma (pergola, tente gölgelik vb) işlemleri Kat Mülkiyetine Kanuna aykırılık oluşturur. Buna karşı her kat maliki hukuki yollara başvurabilir.

KMK’nın 19. maddesi gereğince ortak yerlerin başka bir amaçla kullanılamayacağını belirterek ortak alanlara yapılan haksız müdahaleler nedeniyle her bir kat maliki tentenin kaldırılması ve eski hale getirilmesi davası açabilir. Bu dava 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğinden taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş