Apartmanda Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?
  • Apartmanda Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

Baz istasyonlarının uzun zaman diliminde insan sağlığına zarar verdiği, insanların psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığı kabul edilmektedir. Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın baz istasyonu inşa edilmesi halinde apartman sakinleri arasında huzursuzluk ve rahatsızlıklar yaşanabilmektedir.

Apartmanda genellikle baz istasyonları taşınmazın ortak yeri olan çatı ve müştemilata kurulmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre, ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam teraslar ortak yerlerden sayıldığından nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz denilmektedir.

Kanunun  19. maddesinin 2. fıkrasına göre de, kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı yasaklanmıştır. Yine aynı kanunun 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işlerinin ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabileceği düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre baz istasyonu ancak apartmanın ortak kullanıma mahsus yerler de kurulabilecek ve kurulum için de tüm kat maliklerinin kararı gerekecektir.

Yargıtay’ın birçok kararlarında baz istasyonun uzun süre kullanımında çevreye ve sağlığa olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu kadar hayati önem arz eden bir konuda kanunda oybirliği istenmesi çok yerindedir.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki tüm kat maliklerinin imzası alınmak suretiyle inşa edilmesi gereken baz istasyonunun, usule uygun karar alınmadan kurulması halinde her kat maliki, Sulh Hukuk Mahkemesinde ortak alan işgali nedeniyle ”Müdahalenin Önlenmesi” davası açarak baz istasyonun kaldırılmasını isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş