Adres Ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nasıl Alınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Adres Ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nasıl Alınır?
  • Adres Ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nasıl Alınır?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Ülkemizde kanayan yara olan kadına şiddet konusu kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatını oldukça kötü etkilemektedir. Kadınlarımız, çocuklarına veya aile bireylerine karşı bir eylem gerçekleşeceği korkusuyla yaşamak zorunda kalması hayatlarının çekilmez bir hale gelmesine neden olmaktadır.

Son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.
6284 sayılı kanunda şiddet mağduru kadınların, şiddet ortamından ve failinden uzaklaşabilmesi için özel düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi de Adres, Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Ve Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Kararıdır.
Şiddet mağduru kadın ve çocuklar can güvenliği endişesi altında ise 6284 sayılı kanun kapsamında Aile Mahkemesine başvurarak adres, kimlik gizlenmesi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesini isteyebilir.

6284 sayılı kanundaki tedbirler ivedi işlerden olduğundan tedbir kararını 6284 sayılı kanunun 8/1’inci maddesi uyarınca en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer Aile Mahkemesinden isteyebilirsiniz.

Şiddet mağduru birey, can güvenliği endişesi altında ise  6284 sayılı kanun kapsamında ,nüfus bilgilerinin, ev, ikamet adresi – mernis kayıt sisteminde yer alan adres ve alacak adreslerinin de dahil hiç kimseye bildirilmemesi ve verilmemesini bu gizliliğin sağlanabilmesi için nüfus idaresi ve diğer tüm resmi kurumlara da bildirilmesini talep edebilir.

Mahkeme kararıyla adres ve kimliğini gizlemek isteyen her mağdurun, sistemdeki bilgileri otomatik olarak gizlenir.
Adres ve kimlik bilgileri gizleme kararı bütün devlet kurumlarına bildirilir. Hiçbir yerde adresinize ulaşılamaz.

Hatta bunun yanında şiddet mağduru bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olamayacağının anlaşılması halinde kimlik bilgilerinin değiştirilmesi de Aile Mahkemesinden istenebilir.

Uygulamada kimlik bilgilerinin değişimi için mutlaka Aile Hakiminin, şiddet mağduru bireyi dinlemesi gerekmektedir. Şiddet mağdurunun talebi doğrultusunda isim, soyisim, anne ve baba adı, TC kimlik numarası değişebilmektedir.

Koruma Kararı Ücretli Midir?

6284 sayılı yasa kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

 Koruma Kararı İçin Delil Şart Mı?

6284 S.K m. 8/3 gereğince ‘‘Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez’’

Adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi kararı için belge, delil şart değildir.
Ancak kimlik bilgisi değişikliği için uygulamada mahkemeler şiddet mağdurunu dinledikten sonra karar vermektedir.
Koruma Kararı Ne Kadar Süre İçin İstenebilmektedir?

Tedbir kararları süresiz değildir. 6284 sayılı kanun 8. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca en çok 6 aylık koruma kararı süresi verilmektedir. Koruma kararı süresi bittiğinde şiddet uygulanma tehlikesi devam ediyorsa Aile Mahkemesine tekrardan başvurarak yeniden koruma kararı alabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş