İsim Değiştirme Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İsim Değiştirme Davası Nedir?
  • İsim Değiştirme Davası Nedir?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İsim Değiştirme Davası

Ad, insanları birbirinden ayırmaya yarayan önemli bir unsur olmasının yanında kişiliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Ad, kişi tarafından benimsendiğinde anlam kazanır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimselerin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Türkiye’de birçok insan adından memnun olmadığı için isim değişikliği yoluna gitmektedir.

İsim değişikliği yasal olarak mümkün olup, isim değiştirme davası açarak adınızı değiştirebilirsiniz.
İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?
Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.
4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmü uyarınca “kişi haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir.”

Türk Medeni Yasasının öngördüğü “haklı neden” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri; ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya soyadının toplum değerlerine ve yasanın buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun saptanmasıyla sınırlı olmalıdır.

Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre mahkemece belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken objektif koşullardan çok değiştirme isteminde bulunanın mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerekir. Bu özel, kişiye özgü nedenler; istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirilmelidir.

Yargıtay bir kararında din değiştiren kişinin, isim değişikliği talebini haklı neden kabul etmiştir.
Bu Dava Nasıl İspatlanır?

İsim değiştirme davasında en önemli ispat araçlarından biri de tanık anlatımlarıdır. İsim değişikliği davasında haklı neden iddiası genellikle tanıklar vasıtasıyla ispatlanır. Kişinin, nüfusta kayıtlı olmayan ismiyle çevrede tanındığı tanık anlatımları ile anlaşılırsa ad değiştirilme talebi kabul edilir.

Yargıtay uygulamalarında yasalara aykırı olmamak kaydıyla kişinin tanınıp bilindiği adını resmen taşıması da haklı neden olarak kabul edilmiştir.
Dava Açmadan İsim Değişikliği Mümkün Mü?
Yazım Ve İmla Hatalarında Mahkeme Kararına Gerek Yoktur!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan tanımıştır. Bu uygulama 06/12/2022 tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsama girmeyen isim değişiklikleri için dava açılması şarttır.

İsim değiştirme davası, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir. Bu davada görevli mahkeme 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan isim düzeltilmesi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkeme ise kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş