Kira Hukuku

  • Kira Hukuku

  • Mayıs 12, 2018
Paylaş

KİRA HUKUKU

Kira sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmelerdendir. Türk Borçlar Kanunu’nda kapsamlı bir biçimde düzenlenmiştir ve kanun koyucu tarafından kanunun 299. Maddesinde tanımı yapılmıştır. Kanuna göre kira sözleşmesi kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı, kiracının da bunun karşılığında taraflar arası kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuk büromuz, kira hukuku alanında 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı alanına giren konularda Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde sorunsuz bir hizmet vermektedir.

Paylaş