Kat Mülkiyeti Hukuku

Av. Ceren YANIK > Faaliyet Alanları > Kat Mülkiyeti Hukuku
  • Kat Mülkiyeti Hukuku

  • Mayıs 12, 2018
Paylaş
Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanuna göre tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Konut tek parsel veya birden fazla parsel olarak kurulmuş olsa da tapuda toplu yapı şerhi bulunması halinde Kat Mülkiyeti Hukukuna tabidir.

Hukuk büromuz, Kat Mülkiyeti Hukuku alanında Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği, ilgili yönetmelikler alanına giren konularda Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde kıymetli müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

 

Paylaş