Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Kiracının Tahliyesi
  • Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

 

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası

Ticari ve sosyal hayattaki gelişmelere paralel olarak ev sahipleri kiracılık ilişkisinden doğan sorunları bertaraf etmek için kiracıdan  tahliye taahhüdü alma yoluna gitmektedir.

 TMK 352/1.maddesine göre kiralananın tesliminden sonra kiracı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye etmeyi yazılı olarak kabul etmesi halinde, bu süre dolduğu halde kiralananı boşaltmamışsa, kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Ev sahibi, icra dairesine başvurarak İİK’nın 272.maddesi uyarınca tahliye istemli takip yapabileceği gibi, doğrudan sulh hukuk mahkemesinde de tahliye davası açabilmektedir.  Dava veya icra takibinin taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. 1 aylık süre hak düşürücü süredir. 1 aylık süre kaçırıldığı takdirde tahliye taahhüdüne dayalı tahliye yapılmayacaktır.

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için:

Tahliye taahhüdünün yazılı, taahhüt edilen tarihin belirli ve mutlaka kiracının imzasını  içermelidir. Örneğin: Kiralananın 01.01.2021 tarihinde tahliye edileceği taahhüt edilmişse bu tarihten itibaren 1 ay içinde dava veya icra takibi açılması gerekir.

Kira sözleşmesi ile tahliye taahhüdü aynı tarihli olmamalıdır. Yani kiracı ile ev sahibi kira sözleşmesini akdederken aynı zamanda ev sahibi kiracıdan tahliye taahhüdü alamaz. Tahliye taahhüdü, kiracıdan kira sözleşmesi tarihinden makul süre sonra alınmalıdır. Örneğin: Kira sözleşmesi 01.01.2021 tarihinde yapıldıysa tahliye taahhüdü 01.08.2021 tarihli olmalıdır.

Kira sözleşme tarihi ile tahliye taahhüdü aynı tarihli olamaz. Aksi takdirde kiracının serbest iradesini yansıtmayacağından bu taahhüt geçerli sayılmayacaktır.

Kira sözleşmesinde, kefilin verdiği tahliye taahhüdü geçerli değildir. Ancak kiracı adına sözleşmeyi yapan üçüncü bir kişinin, kiracı adına verdiği tahliye taahhüdü geçerli olacaktır. TBK’nın 170.maddesi uyarınca şartlı tahliye taahhütnameleri düzenlenebilir. Ancak taahhüdün bağlı olduğu şartın belirsiz ve gayri muayyen olduğu durumlarda taahhüt geçersiz olacaktır.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesinde görülecektir. Mahkeme, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesinin hukuka uygunluğunu inceledikten sonra kiracının tahliyesine karar verecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş