KORUMA KARARI NASIL ALINIR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > KORUMA KARARI NASIL ALINIR?
  • KORUMA KARARI NASIL ALINIR?

  • Kasım 3, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
ŞİDDET GÖREN KADININ HUKUKİ HAKLARI

Ülkemizde artık kanayan yara olan Kadına Şiddet konusu kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatını oldukça kötü etkilemektedir. Kadınlarımız   çocuklarına  veya aile bireylerine karşı bir eylem gerçekleşeceği korkusuyla yaşamak zorunda kalması hayatlarının çekilmez bir hale gelmesine neden olmaktadır.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yapmış olduğu kadına karşı şiddet araştırması 2015 yılı verilerine göre; Türkiye’de kadınların %36’sı hayatlarının bir bölümünde fiziksel şiddete, %12’si cinsel şiddete, %44’ü psikolojik şiddete, %30’u ekonomik şiddete maruz kalmaktadır.

Kadınlarımızın can güvenliği, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün bozulmaması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri kapsamında Aile Mahkemesine başvurularak, 6284 sayılı Kanun uyarınca fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit, psikolojik baskı uygulayarak tehdit eden aleyhine tedbir kararı isteyebilirsiniz.
Şiddete maruz kalan kadınlar, 6284 sayılı kanun kapsamında koruma kararı alabilirsiniz. Koruma kararını polis merkezlerinden veya nöbetçi Aile Mahkemesinden talep edebilirsiniz.  Polis merkezinden verilen koruma kararları genellikle 1 ay süreli; Aile Mahkemesinden alacağınız koruma kararı en fazla 6 ay süreli olabilmektedir.
6284 sayılı kanunun  8/1’inci maddesi uyarınca tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimliğinden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. Size en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer Aile Mahkemesine, Mülki Amirliğe ya da Polis Merkezine başvurarak koruma kararı isteyebilirsiniz.
6284 S.K m. 8/3 gereğince ”Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. ”
Koruma kararı verilebilmesi için belge ve delil şartı aranmamaktadır; Aile Mahkemesine yazacağınız bir dilekçeyle veya Polis Merkezine başvurarak koruma kararı isteminde bulunmanız yeterli olacaktır.
KORUMA KARARI BAŞVURUNUZDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?
1.Sığınak talep etme hakkı (Mülki amir ve Polis Merkezinden talep edilebilir.)
2.Geçici koruma (yakın koruma) altına alınmayı talep etme hakkı
(Geçici koruma talep edilmesi  yalnızca  Aile Mahkemesinden istenebilmektedir.)
3.Uzaklaştırma isteme ve yaklaşmasının engellenmesini talep etme hakkı
( Hem Polis Merkezinden hem de Aile Mahkemesinden talep edilebilir.)
4.Şiddet Uygulayanın rahatsız etmesinin engellemesini isteme hakkı
(Polis Merkezi ve Aile Mahkemesinden istenebilir.)
5.Kimlik ve ilgili diğer bilgilerin değiştirilmesini isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilir.)
6.Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
7.Adresin gizlenmesini isteme hakkı
(Can güvenliğinden endişe duyduğunuz durumda gerekirse  Aile Mahkemesine başvurarak 6284 sayılı kanun kapsamında kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Adres ve kimlik bilgilerinizin gizlenme kararı bütün devlet kurumlarına bildirilecektir. Hiçbir yerde adresinize ulaşılamayacaktır.)
8.Geçiçi velayet ve tedbir nafakası talep etme hakkı
(Maddi durumunuz yeterli değilse 6284 sayılı kanun kapsamında da tedbir nafakası isteyebilirsiniz. Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilebilir.)
9.Geçiçi maddi yardım talep etme hakkı (Mülki amirden talep edilebilir.)
10.Oturulan eve aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
11.Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı
12.İşyerinin değiştirilmesi talep etme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
13.Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
14.Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını isteme hakkı
( Hem Polis Merkezinden hem de Aile Mahkemesinden talep edilebilir.)
15.Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasını talep etme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
16.Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasını isteme hakkı
(Hem Polis Merkezinden hem de Aile Mahkemesinden talep edilebilir.)
17.Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesini isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
18.Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması ve bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması isteme hakkı
(Yalnızca Aile Mahkemesinden talep edilmektedir.)
19.Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesini isteme hakkı
(Aile Mahkemesi ve Polis Merkezinden talep edebilirsiniz.)

6284 sayılı kanun  kapsamında  koruma kararı başvurunuzda yukarda saydıklarımızın hepsini talep edebilirsiniz.

Koruma kararı talebinde bulunurken mahkemeden 6 aylık süre ile koruma kararı verilmesini talep etmelisiniz. Çünkü 30’ ar günlük koruma kararları kadınlarımız için yetersiz kalmaktadır. Şiddet mağduru olan kadınlarımız için 6284 sayılı yasanın 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 6 ay süreyle koruma kararı verilmesini isteyebilirsiniz.

Tedbir kararı alındıktan sonra  şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, koruma kararının uzatılmasını da isteyebilirsiniz. Koruma kararı süresi bittiğinde şiddet uygulanma tehlikesi devam ediyorsa Polis Merkezine veya Aile Mahkemesine tekrardan başvurarak koruma kararının uzatılmasını talep edebilirsiniz.

Yaşadığınız yerin muhtar ve kaymakamlığına başvurarak da mülki amir tarafından koruyucu tedbir kararı verilmesini isteyebilirsiniz.
 Mülki Amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararı nelerdir?
 1.Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması
(Polis Merkezi ve Mülki amir tarafından alınabilmektedir.)
2.Geçici maddi yardım yapılması
3.Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
4.Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması
(Polis Merkezi ve Mülki amir tarafından alınabilmektedir.)
5.Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması hakkında tedbir kararı verilebilmektedir.

Bunun yanında; tanımadığınız insanlar şiddete maruz kaldığında ALO 183 (Sosyal Destek hattı) ya da 155’i arayabilir yardım isteyebilirsiniz.

Eğer Ankara’da ikamet ediyorsanız Ankara Barosu Gelincik Merkezi fiziksel şiddete, tacize, maruz kalan kadın ve çocuklar için ücretsiz hukuki destekte bulunmaktadır.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi, maddi durumu bulunmayan kadınlarımıza ücretsiz avukat ataması yapmaktadır. 7/24 saat açık telefon numarası 444 43 06’yı arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş