Problemli Komşu Apartmandan Nasıl Çıkartılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Problemli Komşu Apartmandan Nasıl Çıkartılır?
  • Problemli Komşu Apartmandan Nasıl Çıkartılır?

  • Eylül 21, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Kat mülkiyeti kanuna göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Komşuların birbirini rahatsız etmemesi kanuni bir yükümlülüktür. Ev sahipleri gibi kiracılar da bu kurala uymak zorundadır. Komşunuzdan sürekli şikayetçiyseniz  apartman sakinleri ve ev sahibi olarak da rahatsızlık duyuyorsanız hukuki yollara başvurabilirsiniz.
Komşunun ‘çekilmezlik hali’ süreklilik kazanırsa dava açarak mahkemeden müdahale kararı alabilirsiniz. Komşunuz mahkeme kararına uymamakta direniyorsa, komşunun evini satımını isteme hakkınız var.

Kat mülkiyeti kanunu madde 25  sorunlu komşunun gerekirse evinin satılacağını düzenlenmiştir. Buna göre ; kat maliklerinden her biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Kat mülkiyeti hukukuna göre problemli komşu ile birlikte yaşamak artık sizin için dayanılmaz hale geldiyse sorunlu komşunun dairesinin satılmasını isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda çekilmezlik olduğu varsayılır.

– Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

– Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

– Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması halinde dava hakkı öğrenilmeden 6 ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

Bir örnek vermek gerekirse; Kat mülkiyeti kanunun 20. maddesi gereğince ana gayrimenkulün genel giderlerine kat malikleri birlikte katılmak zorundadır. Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.  Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Kat malikleri giderlere eşit oranda katılmak zorundadır. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, icra takibi yapılır. Borçlarını ödemeyen komşunun, iki takvim yılında aleyhine üç defa icra takibi yapılması halinde evi satılabilir. Kat malikleri, dairenin satılması için karar alabilir.

Kat maliklerden her biri taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, mahkeme iddiayı sabit görmesi halinde hükme yakın tarihe göre gayrimenkulün değerini belirler. Daire, karar veren kat malikleri veya satın almak isteyen maliklere geçer.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş