KİRA HUKUKU VE TAHLİYE DAVALARI

Av. Ceren YANIK > Makaleler > KİRA HUKUKU VE TAHLİYE DAVALARI
  • KİRA HUKUKU VE TAHLİYE DAVALARI

  • Eylül 22, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE

6098 sayılı borçlar kanunu kira hukuku bakımından büyük yenilik getirmiştir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde olur.

1-Bildirim yoluyla sona erme 2-Tahliye yolu ile sona erme

Tahliye yolu ile sona ermede ikiye ayrılır.

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona erme

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebepleri üçe ayırabiliriz.

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

-kiracının bir yıl içinde iki kez kira bedelini ödememesi durumunda haklı ihtara sebebiyet vermesi

-kiracının veya eşinin aynı ilde konut sahibi olması

-kiracının yazılı tahliye taahhüdünün bulunması

Borçlar kanunu madde 339 gereğince konut ve çatılı iş yerleri kiraları bakımından tahliye sebepleri geçici mahiyetteki konut kiraları ya da 6 ay veya daha kısa süreli konut ve iş yeri kiralarına üstteki sayılan tahliye sebepleri uygulanmayacaktır. Bu tip kiralarda genel hükümler uygulanır.

Çatılı işyeri; dört bir yanı kapalı üzeri örtülü mekanlara denir. İş yerleri bakımından borçlar kanunu 339.madde ve devamındaki tahliye sebepleri uygulanır.

Yazlıklarda tahliye sebeplerinin uygulanması için eğer yazlık süresizse uygulanır; 6 ay veya daha kısa süreliyse uygulanmayacaktır. Onun yerine genel hükümler uygulanır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kanun koyucu, kiracıyı hem iş yeri kirasında hem de konut kirasında korumaktadır. Koruma sisteminin doğası gereği tahliye sebepleri sınırlı sayıda ortaya konmuştur. Kanunda sayılan tahliye sebepleri dışında anlaşma yoluyla yeni bir tahliye sebebi yaratılmaz. Aksine yapılan sözleşmeler kanunun emredici hükümlerine aykırı ve kesin hükümsüzdür.

Ayrıca kanunda sayılan tahliye sebeplerinin dışında da kiracının aleyhine bir değişiklik yapılması söz konusu değildir; ancak kiracı lehine bir değişiklik yapılması mümkündür. Tahliyeyi kolaylaştırıcı anlaşmalar yasak, güçleştirici anlaşmalar geçerlidir. Kira sözleşmesinde  sürenin dolması salt tahliye sebebi değildir. Tahliye sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler dışında kiracının aleyhine sınırlamalar getirilemez.

Mal sahipleri, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmez. Aksine süre dolunca kanun gereği sözleşme bir yıl daha uzamaktadır. Kiraya verenin sözleşme dolduğundan bahisle bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi yoktur.

Bilakis kanun koyucu bu hakkı sadece kiracıya vermiştir.

Kiracı, kira sözleşmesinin dolmasına en geç 15 gün kala yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bildirim yaparsa sözleşme sona erer, sessiz kalırsa sözleşme  olduğu gibi bir yıl daha uzar ve yenilenir. Bu yenilenme 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl geçtikten sonra kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fesih yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kira süresi içerisinde kiracı kiralayanı kullanmasa bile ödemekle yükümlüdür. Kira süresi dolmadan kiracı konutu veya iş yerini mal sahibine iade etmişse örtülü bir şekilde kira sözleşmesini sona erdiğini açıklamaktır. Bu tür erken fesihlerde sözleşmeden doğan zararınızı tazmin edebilirsiniz. Bu zarar genellikle  İstanbul’da iki aylık kira bedeli Anadolu’da ise dört aylık kira bedelidir.

Erken fesih durumunda isteyebileceğiniz tazminat kiralanan konutun veya iş yerinin yeniden kiralanabileceği zamana kadar olan kira bedeli olabilir; ancak kira konusu olan malı derhal kiraya vermişseniz tazminat almanız söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca yeni borçlar kanunumuza göre kira sözleşmesi dolmadan kiralanan şeyi kiracı, mal sahibine iade ederse kira konusu olan şeye yeni kiracı bulması durumunda tazmin yükümlülüğünden kurtulur.

Yeni borçlar kanunu kiralanan taşınmazın sonradan mal sahibinin değişmesini kira sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul etmez.

Yeni malik, kiracıyı bundan hareketle kiralık yerden çıkarması mümkün değildir; ancak yeni malik kiralananı devraldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya ileride tahliye davası açacağını yazılı bildirmek şartıyla ve devraldıktan itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir; tahliye davası açmazsa sözleşme aynen devam eder. Mahkeme haricinde fesih bildirimi sunarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Çatılı olmayan işyerlerinde yapılan kira sözleşmelerinde 6098 sayılı kanunun koruyucu hükümlerinden yararlanılmaz, sözleşme genel hükümlere göre süresi dolduğu zaman kendiliğinden sona erer meğerki aksi yönde bir kayıt bulunsun.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE

6098 sayılı borçlar kanunu kira hukuku bakımından büyük yenilik getirmiştir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde olur.

1-Bildirim yoluyla sona erme 2-Tahliye yolu ile sona erme

Tahliye yolu ile sona ermede ikiye ayrılır.

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona erme

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebepleri üçe ayırabiliriz.

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

-kiracının bir yıl içinde iki kez kira bedelini ödememesi durumunda haklı ihtara sebebiyet vermesi

-kiracının veya eşinin aynı ilde konut sahibi olması

-kiracının yazılı tahliye taahhüdünün bulunması

Borçlar kanunu madde 339 gereğince konut ve çatılı iş yerleri kiraları bakımından tahliye sebepleri geçici mahiyetteki konut kiraları ya da 6 ay veya daha kısa süreli konut ve iş yeri kiralarına üstteki sayılan tahliye sebepleri uygulanmayacaktır. Bu tip kiralarda genel hükümler uygulanır.

Çatılı işyeri; dört bir yanı kapalı üzeri örtülü mekanlara denir. İş yerleri bakımından borçlar kanunu 339.madde ve devamındaki tahliye sebepleri uygulanır.

Yazlıklarda tahliye sebeplerinin uygulanması için eğer yazlık süresizse uygulanır; 6 ay veya daha kısa süreliyse uygulanmayacaktır. Onun yerine genel hükümler uygulanır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kanun koyucu, kiracıyı hem iş yeri kirasında hem de konut kirasında korumaktadır. Koruma sisteminin doğası gereği tahliye sebepleri sınırlı sayıda ortaya konmuştur. Kanunda sayılan tahliye sebepleri dışında anlaşma yoluyla yeni bir tahliye sebebi yaratılmaz. Aksine yapılan sözleşmeler kanunun emredici hükümlerine aykırı ve kesin hükümsüzdür.

Ayrıca kanunda sayılan tahliye sebeplerinin dışında da kiracının aleyhine bir değişiklik yapılması söz konusu değildir; ancak kiracı lehine bir değişiklik yapılması mümkündür. Tahliyeyi kolaylaştırıcı anlaşmalar yasak, güçleştirici anlaşmalar geçerlidir. Kira sözleşmesinde  sürenin dolması salt tahliye sebebi değildir. Tahliye sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler dışında kiracının aleyhine sınırlamalar getirilemez.

Mal sahipleri, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmez. Aksine süre dolunca kanun gereği sözleşme bir yıl daha uzamaktadır. Kiraya verenin sözleşme dolduğundan bahisle bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi yoktur.

Bilakis kanun koyucu bu hakkı sadece kiracıya vermiştir.

Kiracı, kira sözleşmesinin dolmasına en geç 15 gün kala yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bildirim yaparsa sözleşme sona erer, sessiz kalırsa sözleşme  olduğu gibi bir yıl daha uzar ve yenilenir. Bu yenilenme 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl geçtikten sonra kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fesih yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kira süresi içerisinde kiracı kiralayanı kullanmasa bile ödemekle yükümlüdür. Kira süresi dolmadan kiracı konutu veya iş yerini mal sahibine iade etmişse örtülü bir şekilde kira sözleşmesini sona erdiğini açıklamaktır. Bu tür erken fesihlerde sözleşmeden doğan zararınızı tazmin edebilirsiniz. Bu zarar genellikle  İstanbul’da iki aylık kira bedeli Anadolu’da ise dört aylık kira bedelidir.

Erken fesih durumunda isteyebileceğiniz tazminat kiralanan konutun veya iş yerinin yeniden kiralanabileceği zamana kadar olan kira bedeli olabilir; ancak kira konusu olan malı derhal kiraya vermişseniz tazminat almanız söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca yeni borçlar kanunumuza göre kira sözleşmesi dolmadan kiralanan şeyi kiracı, mal sahibine iade ederse kira konusu olan şeye yeni kiracı bulması durumunda tazmin yükümlülüğünden kurtulur.

Yeni borçlar kanunu kiralanan taşınmazın sonradan mal sahibinin değişmesini kira sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul etmez.

Yeni malik, kiracıyı bundan hareketle kiralık yerden çıkarması mümkün değildir; ancak yeni malik kiralananı devraldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya ileride tahliye davası açacağını yazılı bildirmek şartıyla ve devraldıktan itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir; tahliye davası açmazsa sözleşme aynen devam eder. Mahkeme haricinde fesih bildirimi sunarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Çatılı olmayan işyerlerinde yapılan kira sözleşmelerinde 6098 sayılı kanunun koruyucu hükümlerinden yararlanılmaz, sözleşme genel hükümlere göre süresi dolduğu zaman kendiliğinden sona erer meğerki aksi yönde bir kayıt bulunsun.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE

6098 sayılı borçlar kanunu kira hukuku bakımından büyük yenilik getirmiştir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde olur.

1-Bildirim yoluyla sona erme 2-Tahliye yolu ile sona erme

Tahliye yolu ile sona ermede ikiye ayrılır.

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona erme

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebepleri üçe ayırabiliriz.

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

-kiracının bir yıl içinde iki kez kira bedelini ödememesi durumunda haklı ihtara sebebiyet vermesi

-kiracının veya eşinin aynı ilde konut sahibi olması

-kiracının yazılı tahliye taahhüdünün bulunması

Borçlar kanunu madde 339 gereğince konut ve çatılı iş yerleri kiraları bakımından tahliye sebepleri geçici mahiyetteki konut kiraları ya da 6 ay veya daha kısa süreli konut ve iş yeri kiralarına üstteki sayılan tahliye sebepleri uygulanmayacaktır. Bu tip kiralarda genel hükümler uygulanır.

Çatılı işyeri; dört bir yanı kapalı üzeri örtülü mekanlara denir. İş yerleri bakımından borçlar kanunu 339.madde ve devamındaki tahliye sebepleri uygulanır.

Yazlıklarda tahliye sebeplerinin uygulanması için eğer yazlık süresizse uygulanır; 6 ay veya daha kısa süreliyse uygulanmayacaktır. Onun yerine genel hükümler uygulanır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kanun koyucu, kiracıyı hem iş yeri kirasında hem de konut kirasında korumaktadır. Koruma sisteminin doğası gereği tahliye sebepleri sınırlı sayıda ortaya konmuştur. Kanunda sayılan tahliye sebepleri dışında anlaşma yoluyla yeni bir tahliye sebebi yaratılmaz. Aksine yapılan sözleşmeler kanunun emredici hükümlerine aykırı ve kesin hükümsüzdür.

Ayrıca kanunda sayılan tahliye sebeplerinin dışında da kiracının aleyhine bir değişiklik yapılması söz konusu değildir; ancak kiracı lehine bir değişiklik yapılması mümkündür. Tahliyeyi kolaylaştırıcı anlaşmalar yasak, güçleştirici anlaşmalar geçerlidir. Kira sözleşmesinde  sürenin dolması salt tahliye sebebi değildir. Tahliye sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler dışında kiracının aleyhine sınırlamalar getirilemez.

Mal sahipleri, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmez. Aksine süre dolunca kanun gereği sözleşme bir yıl daha uzamaktadır. Kiraya verenin sözleşme dolduğundan bahisle bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi yoktur.

Bilakis kanun koyucu bu hakkı sadece kiracıya vermiştir.

Kiracı, kira sözleşmesinin dolmasına en geç 15 gün kala yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bildirim yaparsa sözleşme sona erer, sessiz kalırsa sözleşme  olduğu gibi bir yıl daha uzar ve yenilenir. Bu yenilenme 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl geçtikten sonra kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fesih yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kira süresi içerisinde kiracı kiralayanı kullanmasa bile ödemekle yükümlüdür. Kira süresi dolmadan kiracı konutu veya iş yerini mal sahibine iade etmişse örtülü bir şekilde kira sözleşmesini sona erdiğini açıklamaktır. Bu tür erken fesihlerde sözleşmeden doğan zararınızı tazmin edebilirsiniz. Bu zarar genellikle  İstanbul’da iki aylık kira bedeli Anadolu’da ise dört aylık kira bedelidir.

Erken fesih durumunda isteyebileceğiniz tazminat kiralanan konutun veya iş yerinin yeniden kiralanabileceği zamana kadar olan kira bedeli olabilir; ancak kira konusu olan malı derhal kiraya vermişseniz tazminat almanız söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca yeni borçlar kanunumuza göre kira sözleşmesi dolmadan kiralanan şeyi kiracı, mal sahibine iade ederse kira konusu olan şeye yeni kiracı bulması durumunda tazmin yükümlülüğünden kurtulur.

Yeni borçlar kanunu kiralanan taşınmazın sonradan mal sahibinin değişmesini kira sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul etmez.

Yeni malik, kiracıyı bundan hareketle kiralık yerden çıkarması mümkün değildir; ancak yeni malik kiralananı devraldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya ileride tahliye davası açacağını yazılı bildirmek şartıyla ve devraldıktan itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir; tahliye davası açmazsa sözleşme aynen devam eder. Mahkeme haricinde fesih bildirimi sunarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Çatılı olmayan işyerlerinde yapılan kira sözleşmelerinde 6098 sayılı kanunun koruyucu hükümlerinden yararlanılmaz, sözleşme genel hükümlere göre süresi dolduğu zaman kendiliğinden sona erer meğerki aksi yönde bir kayıt bulunsun.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE

6098 sayılı borçlar kanunu kira hukuku bakımından büyük yenilik getirmiştir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde olur.

1-Bildirim yoluyla sona erme 2-Tahliye yolu ile sona erme

Tahliye yolu ile sona ermede ikiye ayrılır.

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona erme

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebepleri üçe ayırabiliriz.

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

-kiracının bir yıl içinde iki kez kira bedelini ödememesi durumunda haklı ihtara sebebiyet vermesi

-kiracının veya eşinin aynı ilde konut sahibi olması

-kiracının yazılı tahliye taahhüdünün bulunması

Borçlar kanunu madde 339 gereğince konut ve çatılı iş yerleri kiraları bakımından tahliye sebepleri geçici mahiyetteki konut kiraları ya da 6 ay veya daha kısa süreli konut ve iş yeri kiralarına üstteki sayılan tahliye sebepleri uygulanmayacaktır. Bu tip kiralarda genel hükümler uygulanır.

Çatılı işyeri; dört bir yanı kapalı üzeri örtülü mekanlara denir. İş yerleri bakımından borçlar kanunu 339.madde ve devamındaki tahliye sebepleri uygulanır.

Yazlıklarda tahliye sebeplerinin uygulanması için eğer yazlık süresizse uygulanır; 6 ay veya daha kısa süreliyse uygulanmayacaktır. Onun yerine genel hükümler uygulanır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kanun koyucu, kiracıyı hem iş yeri kirasında hem de konut kirasında korumaktadır. Koruma sisteminin doğası gereği tahliye sebepleri sınırlı sayıda ortaya konmuştur. Kanunda sayılan tahliye sebepleri dışında anlaşma yoluyla yeni bir tahliye sebebi yaratılmaz. Aksine yapılan sözleşmeler kanunun emredici hükümlerine aykırı ve kesin hükümsüzdür.

Ayrıca kanunda sayılan tahliye sebeplerinin dışında da kiracının aleyhine bir değişiklik yapılması söz konusu değildir; ancak kiracı lehine bir değişiklik yapılması mümkündür. Tahliyeyi kolaylaştırıcı anlaşmalar yasak, güçleştirici anlaşmalar geçerlidir. Kira sözleşmesinde  sürenin dolması salt tahliye sebebi değildir. Tahliye sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler dışında kiracının aleyhine sınırlamalar getirilemez.

Mal sahipleri, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmez. Aksine süre dolunca kanun gereği sözleşme bir yıl daha uzamaktadır. Kiraya verenin sözleşme dolduğundan bahisle bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi yoktur.

Bilakis kanun koyucu bu hakkı sadece kiracıya vermiştir.

Kiracı, kira sözleşmesinin dolmasına en geç 15 gün kala yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bildirim yaparsa sözleşme sona erer, sessiz kalırsa sözleşme  olduğu gibi bir yıl daha uzar ve yenilenir. Bu yenilenme 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl geçtikten sonra kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fesih yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kira süresi içerisinde kiracı kiralayanı kullanmasa bile ödemekle yükümlüdür. Kira süresi dolmadan kiracı konutu veya iş yerini mal sahibine iade etmişse örtülü bir şekilde kira sözleşmesini sona erdiğini açıklamaktır. Bu tür erken fesihlerde sözleşmeden doğan zararınızı tazmin edebilirsiniz. Bu zarar genellikle  İstanbul’da iki aylık kira bedeli Anadolu’da ise dört aylık kira bedelidir.

Erken fesih durumunda isteyebileceğiniz tazminat kiralanan konutun veya iş yerinin yeniden kiralanabileceği zamana kadar olan kira bedeli olabilir; ancak kira konusu olan malı derhal kiraya vermişseniz tazminat almanız söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca yeni borçlar kanunumuza göre kira sözleşmesi dolmadan kiralanan şeyi kiracı, mal sahibine iade ederse kira konusu olan şeye yeni kiracı bulması durumunda tazmin yükümlülüğünden kurtulur.

Yeni borçlar kanunu kiralanan taşınmazın sonradan mal sahibinin değişmesini kira sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul etmez.

Yeni malik, kiracıyı bundan hareketle kiralık yerden çıkarması mümkün değildir; ancak yeni malik kiralananı devraldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya ileride tahliye davası açacağını yazılı bildirmek şartıyla ve devraldıktan itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir; tahliye davası açmazsa sözleşme aynen devam eder. Mahkeme haricinde fesih bildirimi sunarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Çatılı olmayan işyerlerinde yapılan kira sözleşmelerinde 6098 sayılı kanunun koruyucu hükümlerinden yararlanılmaz, sözleşme genel hükümlere göre süresi dolduğu zaman kendiliğinden sona erer meğerki aksi yönde bir kayıt bulunsun.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE

6098 sayılı borçlar kanunu kira hukuku bakımından büyük yenilik getirmiştir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde olur.

1-Bildirim yoluyla sona erme 2-Tahliye yolu ile sona erme

Tahliye yolu ile sona ermede ikiye ayrılır.

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle sona erme

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

a) Kiraya verenden kaynaklanan sebepleri üçe ayırabiliriz.

b) Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme

-kiracının bir yıl içinde iki kez kira bedelini ödememesi durumunda haklı ihtara sebebiyet vermesi

-kiracının veya eşinin aynı ilde konut sahibi olması

-kiracının yazılı tahliye taahhüdünün bulunması

Borçlar kanunu madde 339 gereğince konut ve çatılı iş yerleri kiraları bakımından tahliye sebepleri geçici mahiyetteki konut kiraları ya da 6 ay veya daha kısa süreli konut ve iş yeri kiralarına üstteki sayılan tahliye sebepleri uygulanmayacaktır. Bu tip kiralarda genel hükümler uygulanır.

Çatılı işyeri; dört bir yanı kapalı üzeri örtülü mekanlara denir. İş yerleri bakımından borçlar kanunu 339.madde ve devamındaki tahliye sebepleri uygulanır.

Yazlıklarda tahliye sebeplerinin uygulanması için eğer yazlık süresizse uygulanır; 6 ay veya daha kısa süreliyse uygulanmayacaktır. Onun yerine genel hükümler uygulanır.

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kanun koyucu, kiracıyı hem iş yeri kirasında hem de konut kirasında korumaktadır. Koruma sisteminin doğası gereği tahliye sebepleri sınırlı sayıda ortaya konmuştur. Kanunda sayılan tahliye sebepleri dışında anlaşma yoluyla yeni bir tahliye sebebi yaratılmaz. Aksine yapılan sözleşmeler kanunun emredici hükümlerine aykırı ve kesin hükümsüzdür.

Ayrıca kanunda sayılan tahliye sebeplerinin dışında da kiracının aleyhine bir değişiklik yapılması söz konusu değildir; ancak kiracı lehine bir değişiklik yapılması mümkündür. Tahliyeyi kolaylaştırıcı anlaşmalar yasak, güçleştirici anlaşmalar geçerlidir. Kira sözleşmesinde  sürenin dolması salt tahliye sebebi değildir. Tahliye sebepleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu sebepler dışında kiracının aleyhine sınırlamalar getirilemez.

Mal sahipleri, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmez. Aksine süre dolunca kanun gereği sözleşme bir yıl daha uzamaktadır. Kiraya verenin sözleşme dolduğundan bahisle bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi yoktur.

Bilakis kanun koyucu bu hakkı sadece kiracıya vermiştir.

Kiracı, kira sözleşmesinin dolmasına en geç 15 gün kala yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle dilerse sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak bildirim yaparsa sözleşme sona erer, sessiz kalırsa sözleşme  olduğu gibi bir yıl daha uzar ve yenilenir. Bu yenilenme 10 yıl boyunca devam eder. 10 yıl geçtikten sonra kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fesih yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Kira süresi içerisinde kiracı kiralayanı kullanmasa bile ödemekle yükümlüdür. Kira süresi dolmadan kiracı konutu veya iş yerini mal sahibine iade etmişse örtülü bir şekilde kira sözleşmesini sona erdiğini açıklamaktır. Bu tür erken fesihlerde sözleşmeden doğan zararınızı tazmin edebilirsiniz. Bu zarar genellikle  İstanbul’da iki aylık kira bedeli Anadolu’da ise dört aylık kira bedelidir.

Erken fesih durumunda isteyebileceğiniz tazminat kiralanan konutun veya iş yerinin yeniden kiralanabileceği zamana kadar olan kira bedeli olabilir; ancak kira konusu olan malı derhal kiraya vermişseniz tazminat almanız söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca yeni borçlar kanunumuza göre kira sözleşmesi dolmadan kiralanan şeyi kiracı, mal sahibine iade ederse kira konusu olan şeye yeni kiracı bulması durumunda tazmin yükümlülüğünden kurtulur.

Yeni borçlar kanunu kiralanan taşınmazın sonradan mal sahibinin değişmesini kira sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul etmez.

Yeni malik, kiracıyı bundan hareketle kiralık yerden çıkarması mümkün değildir; ancak yeni malik kiralananı devraldıktan itibaren 1 ay içinde kiracıya ileride tahliye davası açacağını yazılı bildirmek şartıyla ve devraldıktan itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir; tahliye davası açmazsa sözleşme aynen devam eder. Mahkeme haricinde fesih bildirimi sunarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Çatılı olmayan işyerlerinde yapılan kira sözleşmelerinde 6098 sayılı kanunun koruyucu hükümlerinden yararlanılmaz, sözleşme genel hükümlere göre süresi dolduğu zaman kendiliğinden sona erer meğerki aksi yönde bir kayıt bulunsun.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş