KADINA KARŞI ŞİDDET NEDİR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > KADINA KARŞI ŞİDDET NEDİR?
  • KADINA KARŞI ŞİDDET NEDİR?

  • Kasım 18, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Kadına karşı şiddet kavramı 1992 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı şiddetin önlenmesine dair bildirgede bu tarif yapılmıştır. Bu bildirgeden sonra şiddetin yalnızca fiziksel olmayıp başka şekillerde de karşımıza çıkabileceği hususu ilk kez vurgulanmıştır.

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde,
‘‘İster kamusal, isterse özel yaşamda meydana gelmiş olsun, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veren bir eylem uygulama veya buna yönelik tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma’’ kadına yönelik aile içi şiddet olarak tanımlamıştır.

Kişinin fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görmesini sağlayan her türlü davranış, baskı bu konuyla ilgili zarar görmesine ve acı çekmesi ile sonuçlanan ve sonuçlanabilecek olan davranış biçimlerine şiddet denir.

Kadına yönelik şiddet farklı şekillerde ortaya çıkabilir;
1.Fiziksel
2.Duygusal
3.Cinsel
4.Ekonomik olmak üzere dört tiptir.

Şiddet biçimlerinden olan psikolojik şiddet; sözler ve davranışlarla karşı tarafa yapılan baskılara psikolojik şiddet diyoruz. Kocanın karısına dışarı çıkmayı yasaklaması bir psikolojik şiddettir.
Şiddet gören kişilerde sıklıkla görülen durum olan kendini sorgulama ve kendinde de hata arama rastlanmaktadır. Bu durum şiddet göreni daha fazla mağdur etmektedir.

Şiddetin bir başka türü olan ekonomik şiddet ise tarafların ekonomik açıdan birbirlerini kısıtlamasıdır. Kocanın karısına ev bütçesini eksik veya hiç vermemesi buna örnek gösterilebilir. Cinsel şiddet ise günümüzde en çok karşılaştığımız bir şiddet türüdür. Genellikle boşanmaların altında yatan neden olarak cinsel şiddet gösterilmektedir; ancak ülkemizde ahlaki ve sosyal yapı sebebiyle boşanma davası konusu olarak daha çok fiziksel şiddet gündeme gelmektedir.

Fiziksel şiddet kadının yaşam hakkına müdahale edilmesi olduğundan aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir.
Kadına yönelik şiddet olgularının mağduru kadınlarda fiziksel şiddet yaşamış kadınlarda şu bulgular gözlenmektedir:
1.Sıyrıklar
2.Ekimozlar
3.Kemik çatlak ve kırıkları
4.İç organlarda yaralanmalar
5.Kanamalar

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ülkemizce İstanbul Sözleşmesi kabul edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin  kadınlara en büyük armağanı olan 6284 sayılı kanun bu sayede  hayatımıza girmiştir.

İstanbul Sözleşmesine göre; Kadına yönelik şiddette sulh, arabuluculuk yapılmamalıdır. Ayrıca şiddete maruz kalan kadın, şiddetten doğan zararı (tazminatı) failden alamıyorsa, devletten almalıdır.

Şiddet olaylarında en kısa zamanda alınabilecek tedbirler arasında 6284 sayılı kanun en başta gelmektedir. Avrupa birliği yasaları ile uyumlu 6284 sayılı kanun kadınları koruma da etkin bir görev üstlenmektedir. 6284 sayılı kanun mahkemelerin yanında mülki amir ve polislere de geniş yetkiler tanımıştır.

6284 sayılı yasa ile koruyucu ve önleyici tedbirler almak mümkündür. Esas yetkili organ Aile Mahkemesidir. 6284 sayılı yasa ile şiddet mağduru kadınlar için Aile mahkemesi ve kolluk birimleri birlikte çalışarak koruma kararlarının daha hızlı alınması sağlamaktadır.
6284 sayılı kanun kapsamında şiddet uygulayana, evden uzaklaştırma, silahının alınması, şiddet mağduru kadının yakınına yaklaşmama, tedbir nafakası ödeme vs. gibi cezalar ve yükümlülükler getirilmiştir. Tedbir kararları süresiz değildir. En çok 6 ay için verilebilir, gerektiği takdirde tedbir kararları uzatılabilmektedir.

6284 S.K m. 8/3 gereğince ”Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. ”
Bu tedbir kararlarına aykırılık nedeniyle şiddet uygulayan hakkında zorlama hapis cezası uygulanacaktır.

Şiddet mağduru kadın 6284 sayılı kanun kapsamında kolluk, mülki amire başvurabilir veya doğrudan Aile Mahkemesine dilekçe vererek de koruma tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Maddi durumu olmayan kadınlar için sosyal devlet ilkesi gereğince barolar ücretsiz avukat ataması yapmaktadır. Ankara’da yaşayan kadınlarımız için ise Gelincik projesinden yardım almaları mümkündür.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi şiddet mağduru kadın ve çocuklar için ücretsiz hukuki destekte bulunmaktadır. Ankara Barosu Gelincik Merkezi, maddi durumu bulunmayan kadınlarımıza ücretsiz avukat ataması yapmaktadır. 7/24 saat açık telefon numarası 444 43 06’yı arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Şiddet mağduru kadınlar, koruma tedbirinin yanında Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şiddet uygulan hakkında suç duyurusunda da bulunabilirsiniz. Aile içi şiddette uzlaştırma yapılmaz, şiddet uygulayana ceza etkin şekilde uygulanır. Diğer yandan mağdur kadınlar için başka tedbirler de alınabilir. Mülki amirler geçici olarak mağdur kadının çocuklarına kreş imkanı da sağlayabilmektedir.

Şiddet mağduru kadınlar için kalacak yerleri olmadığı durumunda ise 6284 sayılı kanun kapsamında koruyucu tedbir kararı verilerek sığınma evlerine yerleştirilerek barınma yeri sağlanmaktadır. Ayrıyeten; mağdur kadınlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Sığınma evi, barınma yeri olmayan şiddet mağduru kadınlar için çok önemlidir. Ülkemizde çok az sayıda sığınma evi bulunmaktadır. Belediyeler kanunumuzda 50 bini nüfusu aşan yerlerde sığınma evi bulundurma zorunluluğu bulunmasına rağmen bazı belediyeler halen daha bünyesinde sığınma evi bulundurmamaktadır.

Şiddete uğradığınızda veya uğrama tehlikesi altındayken başvurulabilecek olan kurumlar; kadın sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, KOZA- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Alo 183 telefon hattı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemesi, Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları, Sağlık kuruluşları, Belediyelerin Kadın Dayanışma Merkezleri, Baroların Kadın Dayanışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurullarıdır.
Bunun yanında;
Kadına yönelik şiddete karşı destek telefon hatları oluşturulmuştur.
–ALO 183 SOSYAL DESTEK HATTI (7/24)
–MOR SALKIM DERNEĞİ (7/24)
0531 033 88 44
–MOR ÇATI
0553 408 19 90
–ALO 155 POLİS (7/24)
-ACİL İÇİ ŞİDDET
-ACİL YARDIM HATTI
0212 656 96 96
0549 656 96 96
Şiddete maruz kalıyorsanız eğer bu telefon numaralarını arayarak da destek talebinde bulunabilirsiniz.

Teknolojik gelişmeler sayesinde kadına şiddetle mücadelede hayatımıza KADES uygulaması girmiştir. KADES, şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan mağdur kadınların kullanması için yapılan akıllı telefon uygulamasıdır. Şiddet tehlikesi altında bulunan her kadın, bu uygulamayı telefonuna indirerek ilgili birimlerden destek isteyebilmektedir. Akıllı telefon üzerinden yapılacak olan ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan kadın acil destek ihbar sistemine ulaşılabilmektedir.

Yalnızca fiziksel şiddet değil kadına uygulanan tüm şiddetler nedeniyle 6284 sayılı kanun kapsamında lehinize tedbir kararı alınmasını isteyebilirsiniz.
Kadına karşı şiddetle mücadele için lütfen destek hatlarına ve yaşadığınız yerin barosuna başvurunuz.
Asla yalnız değilsiniz!

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş