Borcun Kasten Ödenmemesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Yönünden Haksız Tahrik Nedenidir

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Borcun Kasten Ödenmemesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Yönünden Haksız Tahrik Nedenidir
  • Borcun Kasten Ödenmemesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Yönünden Haksız Tahrik Nedenidir

  • Haziran 27, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
‘‘Mağdurun borcunun kasten ödememesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden haksız tahrik sebebidir’’
Ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak düzenlenen haksız tahrik; kişinin haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda kusur yeteneğindeki azalmayı ifade etmektedir.

Bu halde fail, suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal yapısında meydana getirdiği karışıklığın bir sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir. Bu yönüyle haksız tahrik, kusurun irade unsuru üzerinde etkili olan bir nedendir.

Başka bir anlatımla, haksız tahrik failin iradesi üzerinde bir zayıflama meydana gelmekte, böylece haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındaki kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği önemli ölçüde azalmıştır.

5237 sayılı TCK’nun 29. maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için şu şartların birlikte olması gerekir:
a)Tahriki oluşturan haksız bir fiil bulunmalı,
b)Fail öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalmalı,
c)Failin işlediği suç, bu ruhi durumun tepkisi olmalı,
d)Haksız tahrik teşkil eden eylem, mağdurdan sadır olmalıdır.
Haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilmesi için kanunda bir zaman sınırlaması mevcut olmayıp, aradan uzunca bir zaman geçse bile önceki olayın etkisiyle suç işlenmişse tahrik hükümleri uygulanmalıdır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’da borcu ödememenin haksız tahrik nedeni olarak kabul etmiştir.

Yargılama konusu olayda hükümlülerin, mağdurun borcunu ödememesinin yarattığı hiddetin etkisiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu gerçekleştirmeleri nedeniyle haklarında TCK’nun 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanması gerekir kararını vermiştir. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 2017/656 E 2017/360K)

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş