Apartmanda Cam Balkon Yasal Mıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Cam Balkon Yasal Mıdır?
  • Apartmanda Cam Balkon Yasal Mıdır?

  • Haziran 13, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanlarda Cam Balkon Sorunu

 Apartman ve sitelerde cam balkon yapılması günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Birçok kişi yazılı izin almadan cam balkon yaptırmaktadır. Ancak kat malikleri kurulundan izin alınmadan cam balkon yaptırılması kat mülkiyeti kanuna aykırılık teşkil eder.

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesine göre; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur.” Hükmü gereğince kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu koruma, projeye aykırı imalat yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bütün kat maliklerince verilmiş bir karar olmadıkça projeye aykırı imalat yapılamayacağı, kat mülkiyetine tabi olan yerde bütün kat maliklerinin rızası olmaksızın yapılan projeye aykırı imalata ilişkin olarak yapı kayıt belgesi alınması, Kat Mülkiyeti Kanununa ve bütün kat maliklerini bağlayan yönetim planı hükümlerine aykırılığı ortadan kaldırmayacaktır.

Yönetim planı ve onaylı mimarı projeye aykırı olarak binanın dış görünüşü ve estetiğini bozacak şekilde taşınmazın ortak yeri olan kısma cam balkonla kaplamak ortak alan işgalidir.

Yargıtay’a göre de binanın dış görüntüsünü değiştiren, işlemlerin projede olmaması veyahut kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayı olmadığı sürece, cam balkon yaptırmak yasaktır. Balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre ise kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan ya da yönetim planında açıkça cam balkon yapılmasına izin verilmedikçe apartman sakinlerinin cam balkon yaptırması yasaktır. Aksi halde komşulardan birinin taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde yönetim planı ve projeye aykırı olduğu, cam balkonun sökülmesi gerektiği gerekçesiyle müdahalenin önlenmesi talepli dava açması mümkündür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş