Apartmana Sonradan Asansör Yapılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Sonradan Asansör Yapılabilir Mi?
  • Apartmana Sonradan Asansör Yapılabilir Mi?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmana Sonradan Asansör Yapılır Mı?

Binalarda yaşamı kolaylaştıran asansörler apartmanlarda vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Son yıllarda asansöre olan talebin artışı ile birlikte eski binalarda da asansör yapımı hız kazanmıştır.

Ana taşınmazın onaylı mimari projesinde olmayıp, sonradan asansör inşası için kat malikleri kurulunca karar alınması gerekir.
Asansör Kararı Nasıl Alınır?

Asansör faydalı yenilik ve ilavelerden olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 42. Maddesine göre; ‘‘Kat malikleri anagayrimenkulun ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.” Hükmü gereğince apartman sakinleri kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, apartmana sonradan asansör yaptırabilir.

 Asansör Onaylı Projede Varsa Karara Gerek Yoktur!

Ana taşınmazın mimari projesinde asansör öngörülmüş fakat ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmışsa 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. Maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede asansör öngörülmüş hatta yeri de ayrılmış ancak bugüne kadar yapılmamışsa bu imalat eksikliğinin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur.

 Asansör Yapım Giderini Kim Karşılar?
 Her kat maliki aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça asansör yapım giderine arsa payı oranında katılmak zorundadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 20. Maddesine göre kat maliklerinden her biri ana taşınmazın ortak gider ve aidatlarına ve bu giderler için toplanacak avansa aralarında başka tür anlaşma olmadıkça arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Asansör sistemi için uygulama projelerinin yapılması ve bunların yapılması için gerekli olan malzeme masrafı ve işçilik bedeli ile proje için gerekli masrafların kat maliklerinden kanunun 20. maddesi uyarınca arsa payları oranında avans olarak toplanması gerekir. Ayrıca kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş