Apartman Dış Cephesini Reklam Amaçlı Kiraya Vermek Mümkün Müdür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Dış Cephesini Reklam Amaçlı Kiraya Vermek Mümkün Müdür?
  • Apartman Dış Cephesini Reklam Amaçlı Kiraya Vermek Mümkün Müdür?

  • Mayıs 14, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Binanın Dış Cephesine Reklam Almak

Apartman ve sitelerde bulunan dış cephenin ticari ve ekonomik nedenlerle kiraya verilmesi ve buradan gelir elde edilmesi günümüzde çok yaygınlaşmıştır

Apartmanların ortak yeri veya yerleri denildiği zaman neler olduğu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesinde hüküm altına alınmış, dış cephe de Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan olup tüm kat maliklerinin kanunun öngördüğü esaslar dairesinde arsa payı oranında kullanım hakkı olduğu tartışmasızdır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 4.maddesine göre ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam terasları her halde ortak yerlerden olup, nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat maliki/malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz. Yine aynı Yasanın 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Apartmanın dış cephede yapılacak değişiklikler için kat maliklerinin rızasının alınması genel kuraldır.

Yargıtay uygulamalarında yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararıyla konulmuş bir yasaklama bulunmaması halinde işyerini tanıtma ve reklam amacıyla bina cephesine binanın dış görünümü ve estetiğini bozacak şekilde abartılı boyutlarda olmamak ve de ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmamak kaydıyla tabela ve reklam panosu asılabileceği kabul edilmektedir.

Dış Cephelere Reklam Verilmesi İçin Oy Birliği Gereklidir!
Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 45. Md: “Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.”
Kanunun amir hükmü gereğince apartmanın dış cephesinin reklam amaçlı kiralanabilmesi tüm kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkün olacaktır.

Apartman yönetimleri tarafından kiraya verilen ortak alanda kat maliklerinin kullanım hakları, mülkiyet hisseleri oranında kat maliklerine ait olacağından bu bölümlerin malikler tarafından bireysel olarak veya yönetim tarafından kendiliğinden kiraya verilmesi mümkün değildir. Aykırılık halinde her kat maliki taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş