Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı?
  • Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı?

  • Haziran 18, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Komşu Davalarında Delil Tespiti Yapılır Mı?

Günümüz hayatının getirdiği toplu site yapılaşmaları ya da çok katlı yapılarda kat malikleri sayısının oldukça fazla olması ve maliklerin ortak kullanımına ayrılmış olan tesis ve alanların bir disiplin için bakılması, korunması ve onarılması, ortaya çıkan ihtiyaçların hakkaniyete uygun biçimde giderilmesi, hak ve adalete, hakkaniyet ile usul ekonomisi ilkelerine uygun bir çözümün bulunması gerektiği kuşkusuzdur.

Problemlerin çözümü noktasında önemli olan komşuluk hukuku kapsamında sorunun giderilmesidir. Ancak büyük hasarların meydana geldiğini, sorunun kat maliklerince veya apartman ve site yöneticiliğince giderilememesi üzerine hukuki yollara başvurulması gerekiyor.

Binada meydana gelen zarar verici durumun derhal giderilmesi için ilgililerin zaman geçirmeksizin gerekli önlemleri almak için dava açılması zorunludur.

Komşuluk hukukundan kaynaklanan davaların açılmadan önce delil tespiti yapılması gerekiyor. Özellikle delillerin kaybolma riski varsa delil tespiti yaptırmak da büyük fayda vardır. Delil tespiti, ileride açılması düşünülen veya açılmış olan bir  dava ile ilgili delillerin, daha önceden toplanıp güvence altına alınmasını sağlayan bir kurum olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400. Maddesinde düzenlenen delil tespiti bir dava içinde kullanılacak delillerin tespiti için başvurulan bir yoldur.

“Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller” Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup delillerin hemen tespit edilmemesi halinde zararın artacağı, kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimalinin olduğu durumlarda mahkemeden delil tespiti istenir.

Delil tespitine ilişkin talepler 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 382. Maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmakta olup, henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti Sulh Hukuk Mahkemesinden istenecektir. Ancak dava açıldıktan sonra delil tespiti talebi davanın görevli olduğu mahkemeden istenecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş