Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi?
  • Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi?

  • Haziran 19, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Bodrum Kata Havuz Yapılabiir Mi?

Yaz aylarının aktivite alanlarından biri olan havuzlar apartmanlar ve sitelerde vazgeçilmez alanlardan bir tanesidir. Havuza olan talebin artışı ile apartman ve sitelere sonradan havuz yapımı hız kazanmıştır. Binalarda havuz yapımı, apartman ve sitelerde bodrum kata da yapılmaktadır. Peki bu hukuka uygun mudur?

Ortak alan apartman ve sitelerin en önemli problemidir. Ortak alanda yapılan keyfi müdahaleler Kat Mülkiyeti Kanuna aykırılık oluşturmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinin, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlü oldukları kabul edilmiştir.

Kimse ortak alanları dilediği gibi kullanamaz ve kendisine özgüleyemez. Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.Buna göre bodrum dairede ortak alan sayılır. Ortak alana projeye aykırı bodrum kata havuz inşa edilmesi kat mülkiyeti kanunumuza aykırılık teşkil eder.

Ortak yerlerdeki mimari projeye aykırı değişiklikler için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekir. Aksi halde ortak yer olan bodrum kata havuz inşa eden komşuya karşı dava açma hakkınız bulunmaktadır.Bu dava kat mülkiyeti kurulan taşınmazlarda onaylı mimari projeye aykırı yapılan değişikliklerin eski hale getirilmesi istemine ilişkin olarak açılmaktadır. Ana taşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır. Bu davaları her bir kat maliki açabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş