Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir?
  • Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir?

  • Haziran 16, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman ve Sitelerde Peyzaj Düzenlemesi Nedir?

Apartman ve Sitelerdeki en önemli problem ortak alan sorunudur. Ortak alanlardan birisi de herkesin kullanımına açık olan bahçelerdir. Bahçelerin peyzaj düzenlemesi kat mülkiyeti kanuna uygun olmak zorundadır. Apartman ve sitelerde peyzaj düzenlemesi, binaların ve sitenin çevresindeki açık alanların estetik ve fonksiyonel olarak düzenlenmesi işlemidir. Bu düzenleme, yaşanabilir, estetik ve kullanışlı ortamlar oluşturmayı hedefler.

Peyzaj düzenlemesi, apartman ve site sakinlerin rahatlamasını ve keyif almasını sağlarken, aynı zamanda bina değerlerini artırır. Bazı bağımsız bölüm sahipleri, keyfi bir tutumla ana taşınmazın peyzaj uygulamalarını bozarak ortak alanlara müdahalelerde bulunmaktadır. Peki bu yapılan işlemler yasal mıdır?

Apartman ve sitelerdeki yeşil alanlar, ana taşınmazın yönetim planında ve peyzaj mimari projesinde düzenlenebilmektedir. Asıl olan peyzajın, ana taşınmazın onaylı mimari projesine uygun olmasıdır.

Kat mülkiyeti kanunu esasları gereğince de binaların giriş ve kat holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat şaftları, alanları veya katları, açık ve kapalı merpenler, yangın merpenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi alanlar ortak kullanım alanlarıdır. Bu tanımlamalar kapsamında bahçe de ortak kullanım alanıdır. Ortak alan bahçelere, kimse keyfi müdahalerde bulunamaz, peyzajını ve çevre düzenlemesini değiştiremez.

Ortak bahçenin nasıl kullanılması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Aynı Yasanın 16. maddesinde de kat malikleri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler.Yasaya göre ana taşınmazın ortak yeri olan bahçeden yararlanma ve burayı kullanma hakkı tüm kat maliklerine tanınmıştır. Aksi halde ortak alan bahçeyi işgal eden, peyzajını değiştiren bağımsız bölüm sahibine karşı dava açma hakkı her zaman mevcuttur.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş