Delil Tespiti Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Delil Tespiti Nedir?
  • Delil Tespiti Nedir?

  • Ocak 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Delil Tespiti Nedir?

Delil tespiti, ileride açılması düşünülen veya açılmış olan bir  dava ile ilgili delillerin, daha önceden toplanıp güvence altına alınmasını sağlayan bir kurum olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400. Maddesinde düzenlenen delil tespiti bir dava içinde kullanılacak delillerin tespiti için başvurulan bir yoldur.

“Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller” Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup delillerin hemen tespit edilmemesi halinde zararın artacağı, kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimalinin olduğu durumlarda mahkemeden delil tespiti istenir.

HMK’nın 400’ncü maddesinde delil tespitinin istenebileceği hâllere ilişkin düzenleme yer almaktadır. Buna göre;

(1) Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.

(2) Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

Delil tespitine ilişkin talepler 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 382. Maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmakta olup, henüz dava açılmamış olan hallerde delil tespiti Sulh Hukuk Mahkemesinden istenecektir. Ancak dava açıldıktan sonra delil tespiti talebi davanın görevli olduğu mahkemeden istenecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş