Dairelerde ara duvarların kaldırılması mümkün müdür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Dairelerde ara duvarların kaldırılması mümkün müdür?
  • Dairelerde ara duvarların kaldırılması mümkün müdür?

  • Haziran 18, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Dairelerde ara duvarların kaldırılması mümkün müdür?

 Günümüzde sıklıkla evlerin küçüklüğü nedeniyle daha geniş yaşam alanı yaratmak isteyen ev sahipleri, bağımsız bölümlerinde duvarları kaldırarak odaları birleştirdiği görülmektedir. Peki bağımsız bölümde yapılan bu tadilatlar Kat Mülkiyeti Kanuna göre uygun mudur?

Toplu yaşamda çıkan sorunlarda uygulanacak kanun kat mülkiyeti yasasıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu, bir binadaki bağımsız bölümlerin (daireler, dükkanlar, ofisler vb.) kullanımı, yönetimi ve düzenlenmesiyle ilgili hükümler içerir. Bağımsız bölümlerde ara duvarlarının yıkılmak suretiyle odaları birleştirmek de Kat Mülkiyeti Kanuna bağlı bir süreçtir.  

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” Hükmü gereğince tüm kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu projesine uygun olarak korumak zorunda olup, Kat maliklerinden her biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapması diğer kat maliklerinin rızasının bulunması koşuluna bağlanmıştır.

Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde ise ana yapıya zarar vermemek kaydı ile diğer kat maliklerinin rızasına gerek olmadan onarım, tesis ve değişiklik yapabilir. Örnek vermek gerekirse ana yapının statiğini etkilemeden bağımsız bölüm içerisinde diğer kat maliklerinden izin almadan duvarları kaldırarak odaları birleştirebilir.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki bu tadilatların ana taşınmazın statiğini etkilememesi gerekmektedir. Ana projeye aykırı ya da ona zarar verecek şekilde bir değişiklik söz konusu olduğu hallerde hakimin müdahalesi istenebilecektir. Projeye aykırı yapılan değişikliklerde kat maliklerinden her birine dava açma hakkı tanınmıştır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş