Apartmanda Çardak Kurulumu için İzin Gerekir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Çardak Kurulumu için İzin Gerekir Mi?
  • Apartmanda Çardak Kurulumu için İzin Gerekir Mi?

  • Haziran 19, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Çardak Kurulumu için İzin Gerekir Mi?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de ortak alana yapılan müdahalelerdir. Bahçede izinsiz çardak kurulumu apartman sakinleri arasında problemlere neden oluyor. Peki apartmanda çardak için izin gerekli midir?

Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre ; ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

*Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

* Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

* Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (ortak yer) konusuna girer. Yasa hükümleri uyarınca tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir.

Bahçe de ortak alan olup, Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde belirtilen ortak yerler olarak düzenlenmiştir. Kat malikleri bütün ortak alanlarda arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Herhangi bir karar olmadan ortak alanlardan yararlanmalarına, girip çıkmalarına engel teşkil edecek şekilde düzenlemeler yapılamaz. Bahçeye çardak kurulumu, ortak alanları ilgilendiren bir işlem olduğundan ancak tüm kat maliklerinin verecekleri kararla yapılabilir.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre ana taşınmazın yönetim planında ortak yerlerin mimari projede belirlenen yerler olduğu belirtildiğine göre ortak yerlerin, kat maliklerince oybirliği ile alınacak kararla değiştirilmesi veya tahsisi, ortak alana çardak yapımı için ise bütün maliklerin 4/5 rızası gerekmektedir. Aksi halde karar alınmadan çardak kurulumu nedeniyle her bir kat maliki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca müdahalenin önlenmesi davası açabilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş