Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir?
  • Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir?

  • Mart 11, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Önü İşgali Nasıl Önlenir?

Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarının en önemli sorunlarından biri ortak alan işgalidir. Apartmanların altında dükkanların farklı iş dallarındaki işletmelere kiraya verilmesi sebebiyle apartman ön bahçesi işgal edilmektedir. Halbuki ortak alanlar apartman sakinlerine ait olup, ortak yerler ticari faaliyete konu olamaz.

Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Kimse ortak alanları dilediği gibi kullanamaz.
Ortak yerler Nasıl Belirlenir?

Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.
Buna göre ; Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
-Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
– Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
– Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Apartmanların ön bahçesi, girişleri de Kat Mülkiyeti Kanunu madde 4’de ortak alan olarak sayılmıştır. Apartmanın altında dükkan açmak suretiyle iş yerine ait eşyaların ön bahçeye  koyulması kat mülkiyeti hukukuna aykırıdır. Her bir kat maliki haksız işgali önlemek için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açma hakkı mevcuttur.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş