İmara Aykırı Yapı Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İmara Aykırı Yapı Nedir?
  • İmara Aykırı Yapı Nedir?

  • Eylül 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
 İmara Aykırı Yapı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, “Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Peki akla her yapı imara uygun mudur sorusu gelecektir. Bu sorunun yanıtı ise imar kanunda düzenlenmiştir.

İmar kanuna göre yapıların yasal olması için; kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Bu şekilde yapılmayan yapılar imara aykırı kabul edilmiştir.

İmar kirliğine aykırı yapı denilince aklımıza gelen yapı ruhsatı almadan bina yapımına başlanması veya yapı ruhsatı alınmış olmasına rağmen bu yapı ruhsatının kapsamına aykırı olarak bina yapılmış olmasıdır.

Ancak önemle ifade etmeliyiz ki her zaman ruhsat alınması imara aykırılığı gidermez. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmamaktadır.

Her Yapı İçin Ruhsat Şart Mıdır?

İmar kanununda her yapı ruhsata tabi olarak tanımlanmamıştır. Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

İmara Aykırılık Düzeltilmezse Ne Olur?

İmar kanuna göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç olmak üzere ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.

Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. İmara aykırı yapı için belediye Yapı tespit tatil zaptı düzenler. Yapı tespit zaptında 30 gün süre verilir. İmara aykırılık gidermesi ya da yapı ruhsatı alması halinde imara aykırılık giderilmiş olmaktadır.

Belediyenin yapı işleri müdürlüğünün veya imar müdürlüğünden yapı ruhsatı alma prosedürünü öğrenebilir ve yapı ruhsatı alabilirsiniz.

Yapı ruhsatı için müracaat edilmediği takdirde veya müracaat edip de reddedildiğinde bu durumda kişi hakkında yapı ruhsatına aykırı ruhsat iptal edilip, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapısı yıkılan kişinin bu karara karşı dava açma hakkı vardır.

İmar Hukuku, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk dallarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir. İmar hukukunu ilgilendiren tüm konularda hizmetinizdeyiz.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş