Sundurma İmara Aykırı Mıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Sundurma İmara Aykırı Mıdır?
  • Sundurma İmara Aykırı Mıdır?

  • Eylül 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Sundurma İmara Aykırı Mıdır?

Toplu halde yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden biri de imara aykırı yapılardır. Günümüzde apartmanlarda yağmur ve güneşten korunmak amacıyla sıklıkla sundurmalar kullanılmaktadır. Peki bu yapılan sundurmalar imara uygun mudur?

İmar kanununda yapı; karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler olarak tanımlanmıştır. İmar kanunu kapsamına giren bütün yapılar için istisnalar dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması şarttır.

İmar kanuna göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç olmak üzere ruhsat alınmadan yapı yapıldığı takdirde idari para cezası ve yıkım kararı çıkmaktadır.

İmar kanununda her yapı ruhsata tabi olarak tanımlanmamıştır. Örneğin; derz, iç ve dış sıva, boya, badana oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

Bir yapının ruhsata tabi olması için İmar Kanununda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmiş olması, güneş ve yağmurdan korunma amacı dışında kapalı alan oluşturacak ve taşıyıcı unsuru etkileyecek nitelikte malzemeden yapılmış olması gerekmektedir.

İmar Kanununda sundurmaya yönelik olarak açık bir tanım yapılmamış ise de, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde sundurma; yağmurdan, güneşten ve rüzgardan korunmak için çekme mesafelerine tecavüz etmemek şartıyla binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan en az bir tarafı açık örtüler olarak tanımlanmış ve ruhsata tabi olmadığı düzenlenmiştir. Önemle belirtmeliyiz ki yönetmelik gereğince sundurma için ruhsat gerekmese de İmar Kanunu’nda düzenlenen, yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması gereklidir. Aksi halde sundurma için de ruhsat aranacaktır.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş