Çocuk Nafakası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Çocuk Nafakası Nedir?
  • Çocuk Nafakası Nedir?

  • Nisan 9, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Çocuk Nafakası Nedir?

Boşanma halinde de anne ve babanın çocuklara karşı sorumlulukları devam etmektedir. Boşanmanın önemli sonuçlarından biri olan velayet konusunda Türk Medeni Kanununda boşanma halinde hakim eşlerden birine velayeti verebilir diye belirtilmektedir.

Türk Hukukunda boşanma sonucu velayeti kendisine bırakılan tarafa çocuk için nafaka vermekle yükümlüdür. Nafaka; iştirak ve yoksulluk nafaka olmak üzere iki çeşit olup, iştirak nafakası, müşterek çocuk için ödenen çocuğa özgü bir nafaka çeşididir. Boşanmış eşler hangi sebeple olursa olsun ortak çocukları için “tedbir nafakası” değil sadece “iştirak nafakası” isteyebilir.

İştirak Nafakası Çocuk İçin Bir Haktır!

TMK.’nın 182/2.maddesinde; velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf, ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür. Çocuk için iştirak nafakası belirlenirken çocuğun yaşı, eğitim durumu ve günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurulur.

Çocuk Nafakası İçin Dava Açılması Zorunlu Mudur?

İştirak nafakası her an doğup işleyen haklardandır. Küçüğün ergin olacağı tarihe kadar sürecek olan nafakaya ilişkin olarak taraflarca yapılan düzenlemeler, çocuğun menfaati nedeniyle gerektirir niteliktedir.Çocuğun ihtiyaçlarında değişme olması, mevcut nafakanın yetmemesi halinde çocuk için nafaka davası açılır. Dava açılmadan çocuğa nafaka bağlanmaz.

Boşanma davası sırası içerisinde de nafaka istenebilirken boşanma davası kesinleştikten sonra da çocuk için nafaka davası açılabilmektedir. Nafaka davası açılması için belli bir süre şartı bulunmamaktadır. Mevcut koşulların oluşması durumunda bu dava her zaman açılabilir.

Nafaka Nasıl Belirlenir?

Türk Medeni Kanunumuzun 330. Maddesine Göre: “Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Hakim, Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alarak uygun miktarda nafakaya hükmedecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş