Apartmanda Su Problemi Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Su Problemi Nedir?
  • Apartmanda Su Problemi Nedir?

  • Mart 1, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Su Problemi Nedir?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan birisi de su sızmasıdır. Üst komşudan veya başka nedenlerden kaynaklanan su baskınları komşular arasında sorunlar yaşatmaktadır. Dairelerde yaşanan su basması problemleri maddi ve manevi sıkıntılara neden olmaktadır.

Su Probleminden Kim Sorumludur?

Bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zarardan kimin sorumlu olacağı konusunda sızıntının kaynağının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Sızıntı bağımsız bölümden kaynaklı ise bağımsız bölüm sahibi tek başına sorumlu; ortak tesisattan kaynaklı arızalarda diğer kat malikleri de bu zarardan sorumlu olacaktır. İşte bu tespiti yapabilmek için dava açılmadan önce delil tespiti yapılması gerekmektedir.

Su geçirmesi nedeniyle meydana gelen zarar verici durumun derhal giderilmesi için ilgililerin zaman geçirmeksizin gerekli önlemleri almak için dava açılması zorunludur.

Yönetici Bu Davayı Açabilir Mi?

Günümüz hayatının getirdiği toplu site yapılaşmaları ya da çok katlı yapılarda kat malikleri sayısının oldukça fazla olması ve maliklerin ortak kullanımına ayrılmış olan tesis ve alanların bir disiplin için bakılması, korunması ve onarılması, başka bir deyişle ortak kullanımdaki yerlerin yönetilmesi gereği karşısında, ortaya çıkan ihtiyaçların hakkaniyete uygun biçimde giderilmesi, hak ve adalete, hakkaniyet ile usul ekonomisi ilkelerine uygun bir çözümün bulunması gerektiği kuşkusuzdur. Bu durumda, ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması ve korunması ortak yerlerin haksız olarak kullanımından kaynaklanan tazminat davalarında yöneticinin taraf olabileceği Yargıtay kararlarıyla kabul edilmiştir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş