Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi
  • Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi

  • Şubat 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yabancı Ülkeden Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?
Yabancı bir mahkeme ilamı, Türkiye’de tanıma ve tenfiz olmaksızın hiçbir etki doğurmaz.
Yabancı ülkelerden alınan kararların Türkiye’de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

5718 Sayılı MÖHUK m. 52/1 inci maddesinde belirtildiği üzere hukuki yararı bulunan herkes yabancı mahkeme ilamının tanınmasını ve tenfizini isteyebilir. Yine aynı kanun hükmüne göre;  “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye ‘de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” Hükmü gereğince yurtdışında alınan boşanma kararının Türk makamlarınca tanınabilmesi ve yurtdışından alınan boşanma kararının Türkiye’de nüfusa tescil edilebilmesi için mutlaka tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

 Tanıma Ve Tenfizi Kim İsteyebilir?

Yabancı mahkemeden boşanma kararı alan kişiler, Türkiye’de bu kararın tanınması isteyebilir. Tanıma, yabancı mahkeme kararına kesin delil veya kesin hüküm vasfını kazandırır.

Tanıma halinde, yabancı ilamın kesin hüküm ve kesin delil etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.
Diğer bir ifade ile taraflar Türk Hukuku’na göre yabancı mahkeme kararının kesinleştiği anda boşanmış sayılırlar.
 Tanıma Ve Tenfiz Davasında Neler İstenir?

 Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

-Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi

-İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi mutlaka olmalıdır.

Tanıma ve tenfize ilişkin yasal düzenlemede yukarıda belirtilenler dışında bir şart öngörülmemiştir.

Dava Açılmadan Tanıma Mümkün Müdür?

Boşanma kararının tanınmasını dava yoluyla isteyebileceğiniz gibi Nüfus Müdürlüklerinde de bu işlem gerçekleştirilebilir. Ancak boşanma kararının  tenfizinin istenebilmesi için mutlaka dava açılması gereklidir. Tenfiz kararı alınmadıkça Milletlerarası Özel Hukukuna göre yabancı ilamın Türkiye’de icra olanağı yoktur. Boşanmanın fer’i niteliğinde olan velayet, kişisel ilişki, maddi ve manevi tazminat, nafaka hususları ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin verilmiş kararlar için mahkemeden tenfiz kararı alınması zorunludur.

 Tanıma Ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Yabancı ülkeden verilen boşanma kararının tanıma ve tenfizinde görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise; davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş