Mantolama Kararı Nasıl Alınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Mantolama Kararı Nasıl Alınır?
  • Mantolama Kararı Nasıl Alınır?

  • Aralık 28, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Halk arasında ”Mantolama” diye tabir edilen binaların dış yüzey yalıtımı ile ilgili inşaat faaliyeti yapılmasıdır.

Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında ısı yalıtım sağlayacak mantolama yapılması günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Ana gayrimenkulün bakımı, mimari durumu ve sağlamlığı için gerekli bir işlem olan mantolama özellikle ana taşınmazın eski olduğu durumlarda mantolama işleminin görünüm, ısı ve ses yalıtımı açısından önemi büyüktür.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrasına göre tüm kat malikleri ana taşınmazın bakımı ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup aynı Kanunun 20. maddesi gereğince bunun için yapılacak masraflardan arsa payları oranında sorumludurlar.

Ana taşınmazın sağlamlığına zarar verecek şekilde dış cephesinin her taraftan su alması ve bu durumun ısı kaybına da neden olması hallerinde, gerekli onarımın yapılması için kat malikleri kurulu ana taşınmazın ortak yeri olan dış cephe için mantolama kararı alabilir.

Ayrıca Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 sayılı Yasa ile değişik 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre ortak yer ve tesislerdeki bozukluğun ana yapıya ve bağımsız bölüm veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin tespiti halinde bu onarımın projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması için kat maliklerinin rızası aranmaz.

Yönetici ve kat maliklerinden birisi bu durumun tespiti halinde bunun onarımı için herhangi bir kat malikleri kurulu kararına gerek olmaksızın bu konuda gerekli çalışmayı yapmaya yetkili ve görevlidirler. Bunun için yapılacak masraflardan kat malikleri arsa payları oranında sorumludurlar.

Mantolama Kararı Nasıl Alınır?

Yargıtay’ın yerleşik kararlarında mantolama işlemi ”faydalı değişiklik” kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Kat Mülkiyeti Yasası’nın 42. maddesindeki düzenlemesine göre kat malikleri kurulunun oy çokluğu ile mantolama kararı alınabilecektir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki yargılama konusu olan mantolama işlemlerinde; mantolamanın faydalı değişiklik olup, olmadığı hususu değerlendirilirken mahkemece uzman bilirkişiye başvurulmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş